Northcrypto
Northcrypto

Aave, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Chainlink… Millaisia kryptoja nämä ovat?

* Kirjoitus tehty yhteistyössä Northcrypton kanssa

Aiemmin julkaistussa Kryptovaluutat sijoituskohteena -kirjoituksessa kerroimme mitä kryptovaluutat ovat ja miten niihin voi sijoittaa. Lisäksi kerroimme miten kryptovaluuttasijoittamisen voi aloittaa Northcrypto-alustalla, joka on suomalainen palveluntarjoaja (tämä on myös meillä aktiivisessa käytössä).

Tässä kirjoituksessa sukellamme syvemmälle itse kryptovaluuttojen maailmaan ja kerromme tarkemmin Northcrypto-alustalla tarjolla olevien kryptovaluuttojen ominaisuuksista.

Mihin kaikkiin kryptovaluuttoihin Northcryptossa voi sijoittaa?

Tällä hetkellä Northcryptossa on saatavilla viisi eri kryptovaluuttaa. Nämä kryptovaluutat ovat Bitcoin, Ethereum, Aave, Litecoin sekä Chainlink. Alla avaamme näitä kaikkia viittä eri kryptovaluuttaa kattavammin, jotta ymmärrät paremmin niiden ominaisuuksia. Tulet hyvin nopeasti huomaamaan, että kaikki kryptovaluutat EIVÄT ole samanlaisia ja esimerkiksi Bitcoin ja Ethereum eroavat ominaisuuksiltaan suuresti.

Bitcoin

Bitcoin on kaikista tunnetuin ja vanhin toiminnassa oleva digitaalinen, avoimeen lähdekoodiin perustuva kryptovaluutta.

Bitcoin toimii hajautetusti tuhansien servereiden eli tietokoneiden muodostamassa verkossa. Laaja hajautus mahdollistaa sen, ettei sitä kontrolloi mikään tietty henkilö, taho tai valtio.

Bitcoin luotiin 2008-2009 vuoden vaihteessa. Bitcoinin whitepaper (eli kirjallinen raportti tai selvitys, josta käy ilmi ominaisuudet ja mistä on kyse) julkaistiin lokakuussa 2008 ja Bitcoinin ensimmäinen lohko louhittiin tammikuussa 2009. Louhintapäivää pidetään Bitcoinin syntymäpäivänä.

Bitcoinia pidetään niin digitaalisena valuuttana, kuin myös maksujärjestelmänä. Sitä voidaan käyttää maksuvälineenä millä tahansa laitteella, jossa on internet-yhteys ja sen avulla voidaan myös siirtää varoja ympäri maailmaa suhteellisen nopeasti ja edullisilla kuluilla. Itse Bitcoinin lohkoketju toimii Bitcoinin maksujärjestelmänä, joka on ns. digitaalinen tilikirja, johon tallentuu kaikki bitcoin-siirrot eli transaktiot. Yhteen lohkoon mahtuu aina tietty määrä bitcoin-siirtoja. Kun määrä on kirjattu lohkoon, se sulkeutuu ja lukittuu tiivistelmän avulla edelliseen lohkoon, jonka seurauksena syntyy lopulta lohkoketju.

Siinä missä tavallista fiat-rahaa voidaan painaa jatkuvasti lisää markkinoille, Bitcoinia on saatavilla vain rajattu 21 miljoonan kappaleen määrä, josta on tällä hetkellä louhittu markkinoille jo 90 prosenttia. Tämän ominaisuuden vuoksi Bitcoinia ei pidä sekoittaa perinteiseen fiat-rahaan, koska perinteinen fiat-raha menettää arvoaan ajan saatossa inflaation myötä kun taas Bitcoinin niukkuus eli rajattu määrä voi johtaa deflaation, jos Bitcoinin kysyntää pysyy samana. Tämä tarkoittaa, että ajan mittaan Bitcoinin arvo voi siis kasvaa, jos sen suosio pysyy siinä missä se on nyt. Rajatun määrän vuoksi Bitcoinia pidetään kullan tapaan pitkässä juoksussa arvonsäilyttäjänä.

Vaikka tällä hetkellä yhden Bitcoinin hinta on kymmeniä tuhansia euroja, voi Bitcoiniin sijoittaa pieniäkin summia, vaikka vain muutamia euroja. Tämän mahdollistaa se, että yksi Bitcoin voidaan jakaa 100 miljoonaan pienempään yksikköön, joita kutsutaan satosheiksi Bitcoinin perustajan, Satoshi Nakamoton mukaan.

Voit ostaa Bitcoinia Northcryptossa

Litecoin

Litecoin on myös yksi vanhimmista, toiminnassa olevista kryptovaluutoista. Se julkaistiin vuonna 2011. Litecoinin perustaja oli Charlie Lee, joka on työskennellyt aiemmin myös esimerkiksi Googlella.

Litecoin on lähes suora kopio Bitcoinista. Charlie Lee kopioikin Bitcoinin ohjelmakoodin, mutta teki siihen joitakin haluamiaan muutoksia. Muutokset näkyvät esimerkiksi Litecoinin maksimimäärässä, joka on 84 miljoonaa, eli nelinkertainen verrattuna Bitcoiniin. Tällä hetkellä tuosta 84 miljoonasta Litecoinista markkinoilla on noin 65 miljoonaa.

Lisäksi Charlie Lee halusi tehdä Litecoinista nopeamman ja kevyemmän kryptovaluutan Bitcoiniin verrattuna. Nopeampi Litecoin onkin ja siinä missä Bitcoinin uuden lohkon louhimisessa menee 10 minuuttia, Litecoinilla menee vain 2,5 minuuttia. Tämä tarkoittaa, että Litecoinin transaktiot liikkuvat jopa neljä kertaa nopeammin kuin Bitcoinin.

Vaikka Litecoin ja Bitcoin ovat hyvin samanlaisia, on niillä toisistaan poikkeavat käyttötarkoitukset ja molemmilla on täysin omat lohkoketjunsa. Bitcoin on ns. arvonsäilyttäjä ja voi tarjota suojaa inflaatiota vastaan kun taas Litecoin on luotu enemmänkin digitaalisena valuuttana käytettäväksi nopeiden transaktioiden ja edullisempien kulujen myötä.

Ethereum

Siinä missä Bitcoinilla on vahva ykköspaikka kryptojen maailmassa, voidaan sanoa, että Ethereum pitää vahvasti kiinni kakkossijasta. Sillä ei ole ainakaan tällä hetkellä näköpiirissä niin vahvaa kilpailijaa, joka voisi varastaa 2. paikan.

Ethereumin whitepaper on julkaistu vuonna 2013. Vuonna 2014 Ethereum järjesti ICOn eli joukkorahoituksen, jonka ansiosta se keräsi noin 20 miljoonaa dollaria kehitystyöhön. Lopulta vuonna 2015 Ethereum julkaistiin markkinoille. Ethereumin kehitti useat nimekkään henkilöt, joista yksi on Vitalik Buterin, joka on tunnettu ja arvostettu ohjelmoija kryptomaailmassa.

Siinä missä Bitcoin toimii digitaalisena valuuttana ja maksujärjestelmänä, eroaa Ethereum hyvin paljon ominaisuuksiltaan Bitcoinista. Ethereum kuuluukin kryptoista puhuttaessa platform- eli alustakategoriaan. Ethereum on kokonaan ns. oma ekosysteeminsä, jonka lohkoketjun avulla voidaan luoda esimerkiksi hajautettuja sovelluksia (dApp), älysopimuksia ja jopa täysin uusia kryptovaluuttoja.

Kannattaa huomioida, että Ethereumista puhuttaessa tarkoitetaan koko Ethereumin alustaa. Jos puhutaan Ethereumista kryptovaluuttana tarkoitetaan silloin Ethereumin omaa Ether-kryptovaluuttaa, jonka ticker on ETH.

Ether-kryptovaluutan tarkoituksena on toimia ns. polttoaineena Ethereumin alustan käyttämisessä. Esimerkiksi Ethereum-alustalle luodut hajautetut sovellukset tarvitsevat toimiakseen tietyn määrän Etheriä.

Ethereumia sijoituskohteena mietittiessä voi ajatella, että sijoittamalla Ethereumiin uskoo Ethereum-alustan käytön ja sille rakennettujen hajautettujen sovellusten kasvuun. Kun Ethereum-alustan suosio kasvaa, näkyy suosio usein myös Etherin hinnassa.

Aave

Bitcoinin kohdalla puhutaan maksujärjestelmästä, Ethereumin kohdalla ekosysteemistä ja Aaveen kohdalla DeFi-palveluista. Tiedän, saattaa kuulostaa sekavalta ja vaikeasti ymmärrettävältä, mutta suosittelen perehtymään asiaan laajemmin.

Aave ja Ethereum linkittyvät toisiinsa siinä mielessä, että Aave on kehitetty Ethereumin lohkoketjun päälle. Tämä tarkoittaa, ettei Aaveella ole lainkaan omaa lohkoketjua. Aave onkin yksi näistä hajautetuista palveluista, joita Ethereumin alustalla voidaan luoda.

Tarkemmin sanottuna Aave on hajautettu vertaislainapalvelu eli ns. DeFi-palvelu. DeFi on lyhenne englanninkielisistä sanoista Decentralized Finance, joka tarkoittaa suomennettuna jotakuinkin hajautettua rahoitusta.

Aaveen vertaislainapalvelun avulla käyttäjät voivat joko ansaita korkoa tallettamalla varoja palveluun tai vaihtoehtoisesti lainata muiden käyttäjien palveluun tallettamia varoja. (Lähde: Northcrypto) Koska kyseessä on lohkoketjuteknologiaan pohjautuva palvelu, on siitä karsittu kolmannet osapuolet kokonaan pois, kuten pankit.

Aaveen palvelutarjonta laajenee koko ajan, jonka myötä jossain kohtaa voidaan olla siinä pisteessä, että Aaveen palvelutarjonta on paljon monipuolisempaa ja laajempaa kuin perinteisillä pankkipalveluilla.

Aaveella on oma tokeninsa (eli ns. kryptonsa), jonka ticker on AAVE. Aave-token on ns. hallinto-token, joka tarkoittaa, että Aave tokenien omistajat voivat vaikuttaa Aaveen kehitykseen ja palvelujen suuntaan. Aaveen kohdalla on mahdollista myös steikata eli lukita omia Aave-tokeneita palveluun. Tästä steikkauksesta ja hallinto-tokeneista voi lukea lisää Northcrypton sivuilta, jossa asiaa avataan laajemmin. Siirry Northcrypton sivuille.

Aavetta sijoituskohteena ajateltuna; AAVE tokenin hinta on riippuvainen siitä, miten Aaveen ja yleisesti DeFi-palveluiden käyttö kasvaa ja laajenee. Eli voisi sanoa, että Aaveeseen sijoittaessa, uskot, että Aave tulee myös jatkossakin kehittymään ja kasvamaan DeFi-palvelujen tarjoajana.

Jotain Aaveen suosiosta kertoo se, että Aave on sen palveluun lukitun varallisuuden määrällä mitattuna maailman suurimpia DeFi-palveluita.

– Northcrypto

Chainlink

Chainlink on luotu vuonna 2014, mutta projektia kehitettiin kaikessa hiljaisuudessa kolme vuotta. Vuonna 2017 Chainlink järjesti ICOn eli joukkorahoituksen ja keräsi yhteensä 32 miljoonan rahoituksen projektin kehittämiseen.

Chainlinkin taustalla on SmartContract Ltd -niminen organisaatio, jonka toimitusjohtana toimii kryptomaailmassa hyvin tunnettu Sergey Nazarov.

Chainlink linkittyy Aaveen tapaan Ethereumiin ja se on Ethereumin lohkoketjun päällä toimiva hajautettu sovellus, joka tuottaa älysopimuksille mahdollisimman laadukasta dataa. Älysopimukset ovat lohkoketjuun lukittuja ohjelmia, jotka tiettyjen kriteerien täyttyessä suorittavat annetut toiminnot automaattisesti ilman kolmansien osapuolien tarvetta.

Chainlinkillä on oma kryptovaluuttansa tai ns. tokeninsa, jonka nimi on LINK. LINK-tokenilla on keskeinen rooli koko Chainlink-projektissa. LINK-tokeneilla mm. palkitaan älysopimuksista laadukasta tietoa tuottavia oraakkeleita ja taas heikkolaatuista tietoa tarjoavat oraakkelit menettävät LINK-tokeneitaan. Tämän ominaisuuden myötä kannustetaan oraakkeleita tuottamaan pelkästään laadukasta tietoa älysopimuksille.

LINK tokeneita on olemassa rajattu määrä (1 miljardia kappaletta).

Chainlink on solminut useita nimekkäitä yhteistyösopimuksia eri tahojen, kuten Microsoftin ja Googlen kanssa. Tällä hetkellä Chainlinkin asema kryptovaluuttamarkkinoilla on vahva. Tulevaisuuteen vaikuttaa älysopimusten suosion kasvu ja miten Chainlink projekti kehittyy. Lue kattava Chainlink-tietopaketti Northcrypton sivuilta.

Voidaankin sanoa, että ilman Chainlinkin kehittämää oraakkeliratkaisua kryptovaluuttamarkkinat eivät olisi voineet kehittyä viime vuosien tahtiin, eikä lukuisia markkinoiden suurimpia lohkoketjuteknologiaa hyödyntäviä innovaatioita olisi pystytty teknisesti toteuttamaan.

– Northcrypto

Miten kryptovaluuttojen ostaminen tapahtuu Northcryptossa?

Kryptovaluuttojen ostaminen tapahtuu hieman samalla tavalla kuin esimerkiksi osakkeiden tai rahastojen ostaminen. Alta voit katsoa tarkemmat ohjeet miten ostoprosessi etenee. 

 

1. Luo oma tili Northcryptolle – Siirry Northcrypton etusivulle ja valitse kohta Rekisteröidy. Syötä tarvittavat tiedot ja tee vahva vahvistus pankkitunnuksilla. Tili on hyvin nopeasti luotu ja käytettävissä.

 

2. Siirrä rahaa Northcrypto tilillesi – Voit tehdä talletuksen ”Välittömänä talletuksena” verkkopankkitunnuksilla tai voit tehdä tilisiirron, jolloin siirrossa voi mennä pari arkipäivää. Jos haluat päästä ostamaan kryptoja mahdollisimman nopeasti, valitse reaaliaikainen siirto eli Välitön siirto. Huomioithan, että sinun tulee tehdä talletus tililtä, joka on nimissäsi.

 

3. Valitse mitä kryptovaluuttaa haluat Northcryptossa ostaa – Tällä hetkellä valittavissa on viisi eri kryptovaluuttaa: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Aave sekä Chainlink.

 

4. Kun olet valinnut haluamasi kryptovaluutan, siirry kohtaan ”Osta ja Myy” – Eteesi avautuu alla oleva näky kahdesta boksista (ks. kuva 1.). Aseta Myy-kohtaan euro ja Osta-kohtaan se kryptovaluutta, jota haluat ostaa. Jos haluat ostaa esimerkiksi 1 000 eurolla Bitcoinia, tulee Osta-kohtaan näkyviin määrä, jonka verran saat 1000 eurolla Bitcoinia ks. kuva alla. Northcrypton välityspalkkio on aina 1%, joka on moneen muuhun alustaan nähden edullinen.

 

Kuva 1. Kryptovaluuttojen ostaminen euroilla

 

5. Seuraa sijoituksesi arvonkehitystä – Kun olet tehnyt ensimmäisen kryptovaluuttaostosi, pystyt seuraamaan sijoituksesi kehitystä klikkaamalla ylävalikosta kohtaa Oma tili. Tällä sivulla näet saldosi, omistuksesi ja sijoitustesi kokonaisarvon.

 

6. Haluatko myydä kryptovaluuttasi ja muuttaa sen euroiksi? – Jos haluat myydä kryptovaluuttaomistuksesi ja muuttaa sen euroiksi, tulee sinun tässä tilanteessa asettaa Myyn ja Ostan -kohtiin euro ja omistamasi kryptovaluutta toisinpäin. Eli tässä tilanteessa myyt aiemmin ostamasi kryptovaluutan ja ostat sillä euroja (ks. alla kuva 2.).

 

Kuva 2. Kryptovaluutan muuttaminen euroiksi

 

7. Siirrä rahaa pankkitilillesi – Jos haluat nostaa Northcrypto-tililtäsi rahaa omalle pankkitilille, tulee sinun mennä kohtaan Oma tili ja valita Euron kohdalla Nosta. Eteesi avautuu sivu, jolle sinun tulee syöttää pankkitilisi numero sekä nostettava summa. Nostokulu on 1€ nostitpa sitten 100 euroa tai 5000 euroa.

 

Avaa tili Northcryptoon

Mikä on minimitalletusraja Northcrypto alustalla?

Jos teet reaaliaikaisen rahasiirron Northcrypto-alustalle, tällöin minimitalletusraja on 100 euroa. Jos taas teet tilisiirron, jolloin raha näkyy Northcrypto-tililläsi vasta 2-3 arkipäivän kuluttua, on siirrettävä minimisumma 0,01 euroa. Eli jos haluat sijoittaa kryptoihin pienillä summilla ja esimerkiksi tehdä kryptosijoittamisesta kuukausittaista, tällöin tilisiirto on hyvä valinta.

Maksimitalletusraja on 5000 euroa / kerta.

Siirry Northcrypton sivuille

Ps. Tämän sivuston sisältöä ei tule ottaa sijoitusneuvona.

Lue myös:

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Picture of Merita

Merita

Tervetuloa blogiini!

Olen @naisetpuhuurahasta tiimin perustaja ja intohimoinen rahapuheen kasvattaja.

Sijoittamisen aloitin vuonna 2013 eli tänä vuonna tuli täyteen kymmenen vuotta.

Blogissa pääset seuraamaan sijoitusmatkaani sekä salkkuni ja tavoitteideni kehittymistä.

Seuraa Instagramissa
Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirjeemme

Ilmoitamme sinulle ensimmäisten joukossa uusista tapahtumistamme ja 

Etsi sivuilta

Meritan aiemmat postaukset

Laatuyhtiöt sijoituskohteena

Kauppalehti listasi top 10 suomalaista laatuyhtiötä. Laatuyhtiöt ovat yrityksiä, jotka ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet paremmin

Suurenmoinen seitsikko

Mikä ihmeen suurenmoinen seitsikko?

Osakemarkkinoihin tutustuessa törmää takuuvarmasti seuraavaan: ”Magnificent seven” tai ”Mag 7”, joka tarkoittaa karkeasti suomennettuna suurenmoista

Jätä kommentti

Lataa ILMAINEN talouden-hallintapohja

Excel-pohja sisältää kuukausibudjetin, nettovarallisuuslaskelman, vuosiseurannan sekä yksittäisten kulujen seurantaa helpottavan taulukon.

*Lataamisen yhteydessä liityt sisäpiiriimme. Voit poistua milloin tahansa parilla klikkauksella.