Avoero ja omaisuuden jako
Avoero ja omaisuuden jako

Avoero ja omaisuuden jako – Mitä omaisuudelle käy avoerossa?

Avoliiton päättyessä eroon voi mieleen nousta monia kysymyksiä omaisuuden jakoon liittyen. Mitä tapahtuu yhteiseen kotiin hankitulle omaisuudelle? Kumpi saa keittiön kalusteet? Entä sohva tai televisio? Ja mitä jos asunto on hankittu molempien nimiin?

Usein ajatellaan, että pitkäaikainen avoliitto antaa samat oikeudet omaisuuteen kuin avioliitto, mutta juridisesti näin ei ole. Avoliitossa omaisuuden jakaminen noudattaa nimiperiaatetta, josta kerromme myöhemmin lisää.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selventää avoeron käytäntöjä ja tarjota ohjeita, miten yhteiset omistukset, sopimukset ja taloudelliset hankinnat voidaan käsitellä avoeron hetkellä. Lisäksi käsittelemme erilaisten oikeudellisten asiakirjojen, kuten avoehto- ja erosopimusten merkitystä avoliiton päättyessä. Alla olevien tietojen avulla voit valmistautua avoeron mahdollisiin haasteisiin ja turvata taloudellista tilannettasi paremmin.

Miten omaisuus jaetaan avoerossa?

Avoliitossa avopuolisoiden omaisuus säilyy omistajillaan eli mitään toisen osapuolen omaisuutta ei siirry toiselle osapuolelle. Toisin kuin avioliiton päättyessä, jossa on oletuksena varallisuuden tasaaminen 50-50, avoliitossa tällaista tasausta ei tapahdu – ei edes silloin, vaikka avoliitto olisi kestänyt kuinka monta kymmentä vuotta tahansa tai vaikka avopuolisoilla olisi yhteisiä lapsia.

Yleinen ja taloudellisessa mielessä hyvin haitallinen harhaluulo on, että avopuolisolla olisi aviopuolisoon verrattavat oikeudet, jos avoliitto on kestänyt pitkään. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan avoerossa kumpikin osapuoli säilyttää oman omaisuutensa.

Avoliitossa on voimassa nimiperiaate. Kenen nimissä omaisuus on, sen omaisuudeksi se myös erotilanteessa katsotaan. 

Avoerossa toinen osapuoli voi jäädä hyvinkin turvattomaan asemaan 

Avoliitossa noudatetaan niin sanottua ”nimiperiaatetta”, jonka mukaan omaisuuden omistaa avoliiton aikana ja myös avoeron jälkeen se osapuoli, jonka nimissä omaisuus on. Tämä tekee äärimmäisen tärkeäksi, että omaisuus kirjataan sen nimiin, joka on aikoinaan rahallisesti panostanut omaisuuden hankintaan.

Jos asunto ostetaan vain toisen avopuolison nimiin, mutta toinenkin avopuoliso maksaa asuntolainaa, ei lainan maksaminen tee hänestä asunnon omistajaa. Sama pätee, jos toinen avopuoliso omistaa asunnon ja toinen maksaa esimerkiksi 25 000 euron remontin – merkittävä taloudellinen panostus ei tee hänestä asunnon omistajaa. 

Näissä tilanteissa on tärkeää laatia avopuolisoiden välinen erosopimus, jolla turvataan myös sen avopuolison taloudellista tilannetta, joka ei virallisesti omista omaisuutta, mutta on taloudellisesti panostanut siihen. Erosopimuksella voidaan sopia esimerkiksi siitä, että remontin maksanut osapuoli saa erotilanteessa tietyn summan hyvityksenä omaisuuteen tekemästään panostuksesta. Lakitoimisto Kunnes auttaa erosopimuksen laatimisessa. Voit varata maksuttoman 15 minuutin alkukartoituskeskustelun täältä.

Avoliiton ja avioliiton erot 

Vaikka arkisessa elämässä avo- ja avioliitto voivat tuntua täysin samalta, on niillä kuitenkin juridisesti suuria eroja. Seuraavaksi käymme lyhyen ytimekkäästi läpi suurimmat erot.

Avioliitto on virallinen, rekisteröity suhde, jolloin solmitaan oikeudellisesti sitova avioliittosopimus. Tällöin syntyy muun muassa molemminpuolinen elatusvelvollisuus ja oikeus puolison omaisuuteen avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan. Avioliitossa syntyneet lapset katsotaan automaattisesti yhteisiksi, ja heille syntyy perintöoikeus vanhempien omaisuuteen. Jos näitä avioliiton myötä syntyneitä oikeuksia halutaan muuttaa, voidaan se tehdä avioehtosopimuksen tai testamentin kautta.

Avoliitto ei ole virallinen, rekisteröity suhde. Tällöin puolisoille ei synny samanlaista oikeutta toistensa omaisuuteen eikä elatusvelvollisuutta. Jos avoliitto päättyy eroon tai kuolemaan, toisella osapuolella ei ole oikeutta omaisuuden tasaukseen. Tämä voi johtaa toisen osapuolen turvattomaan ja epätasa-arvoiseen tilanteeseen, erityisesti jos suurin osa omaisuudesta on toisen osapuolen nimissä. Myös avoliiton aikana syntyneiden lasten isyys tulee tunnustaa erikseen, ja avopuolisot eivät automaattisesti peri toisiaan, ellei perimiseen oikeuttavaa testamenttia ole erikseen tehty.

Yhteisomistuksen purkaminen

Entä jos avoliitossa on hankittu yhteisomistusta molempien nimiin? Miten tällaisessa tilanteessa kuuluu toimia? Esimerkiksi jos tulee avoero ja on yhteinen asuntolaina?

Jos omaisuutta on ostettu yhteisesti molempien nimiin, omaisuus jaetaan omistussuhteiden perusteella. Yhteisomistus voidaan purkaa myymällä omaisuus ja jakamalla saadut varat omistussuhteiden mukaisesti, tai yksi puoliso voi ostaa toisen osuuden itselleen.

Avoliiton päättyessä kannattaa tehdä erottelusopimus, jolla sovitaan omaisuuden jakamisesta avopuolisoiden kesken. Tämä sopimus tehdään kirjallisena, ja se kannattaa tehdä selkeyden ja mahdollisten riitojen välttämiseksi. Erottelusopimuksen avulla puolisot sopivat, miten yhteinen omaisuus jaetaan. Jos omaisuuden jakamisessa ei päästä yhteisymmärrykseen, kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen. 

Yhteisesti omistetun asunnon kohdalla vaihtoehdoksi jää usein joko myydä asunto ja jakaa myynnistä saadut varat omistussuhteiden mukaisesti. Toinen vaihtoehto on, että toinen osapuoli ostaa toisen omistusosuuden eli ostaa toisen ulos. 

Avoero ja vuokrasopimus

Avoeron kohdalla vuokrasopimukseen kirjatuilla tiedoilla on tärkeä rooli. Jos vuokrasopimus on yhteinen eli siinä on molempien nimet, silloin molemmilla on oikeus asua asunnossa. Tällöin voidaan sovussa sopia, kumpi muuttaa asunnosta pois ja kumpi jää ja ottaa vuokra-asunnon kokonaan nimiinsä – tästä tulee erikseen sopia vuokranantajan kanssa ja saada vuokranantajan suostumus. Tai molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen, jolloin vuokrasopimus puretaan kokonaan ja molemmat muuttavat pois asunnosta ja hankkivat omat asunnot.

Jos vuokrasopimus on vain toisen nimissä, silloin vuokrasopimuksessa oleva osapuoli säilyttää asumisoikeuden kyseiseen vuokra-asuntoon ja toisen osapuolen tulee hankkia uusi asunto. 

Vuokralaisen on tärkeä tiedottaa vuokranantajaa tulevista muutoksista hyvissä ajoin joko suullisesti tai kirjallisesti. 

Avoehtosopimuksesta turvaa avoliittoon

Jos avoparit haluavat etukäteen varautua mahdolliseen erotilanteeseen, on heidän mahdollista laatia erosopimus. Erosopimuksessa on mahdollista ottaa kantaa esimerkiksi siihen, miten omaisuus erotilanteessa jaetaan ja miten toisen avopuolison antama panos yhteisen talouden eteen erotilanteessa huomioidaan esimerkiksi siinä tapauksessa, että toinen avopuolisoista on kartuttanut omalla rahallisella panoksellaan toisen omaisuutta. 

Huomioithan, että erosopimuksella ei voi sopia mitään kuoleman varalle. Jos avopuolisot haluavat turvata toinen toisensa taloudellista tilannetta sen varalta, että avoliitto päättyy eroon, on tätä varten laadittava testamentti. Testamentti on ainoa asiakirja, jolla voidaan määrätä omaisuuden jakamisesta kuolintilanteessa. 

Avoliiton aikaisiin omistussuhteisiin ja avoliiton päättymiseen (eron tai kuoleman takia) liittyy monia oikeudellisia seikkoja, jotka avopuolisoiden on syytä tiedostaa. Varaamalla ajan avoparien oikeudellisiin kysymyksiin erikoistuneelle juristille pääsette keskustelemaan juuri teidän liittonne kannalta keskeisistä kysymyksistä.

kunnes lakitoimisto

Niina Kosunen

Lakimies, OTM, HTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakitoimisto Kunnes apunasi

Varaa maksuton 15 minuutin tapaaminen lakitoimisto Kunneksen Niinan kanssa. Tapaaminen voidaan järjestää kokonaan etänä.

Lakitoimisto Kunnes tarjoaa laajasti palveluita elämän eri tilanteisiin:

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest

Seuraa Somessa

Uusimmat postaukset

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirjeemme

Ilmoitamme sinulle ensimmäisten joukossa uusista tapahtumistamme ja 

Etsi sivuilta

Samankaltaiset postaukset

Jätä kommentti

Lataa ILMAINEN talouden-hallintapohja

Excel-pohja sisältää kuukausibudjetin, nettovarallisuuslaskelman, vuosiseurannan sekä yksittäisten kulujen seurantaa helpottavan taulukon.

*Lataamisen yhteydessä liityt sisäpiiriimme. Voit poistua milloin tahansa parilla klikkauksella.