Defensiivinen ja syklinen osakeustilin avaaminen
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Defensiivinen ja syklinen osake – mitä tarkoittaa?

Osakkeet voidaan jakaa defensiivisiin ja syklisiin osakkeisiin sen perusteella kuinka paljon suhdannevaihtelut vaikuttavat yrityksen kehitykseen. Tällä tarkoitetaan taloussyklien muutoksia, kuten esimerkiksi talouskasvua- tai laskua, taantumaa… Lue alta mitä defensiivinen ja syklinen osake tarkoittaa!

Defensiivinen osake

Defensiiviset osakkeet eivät ole kovin suhdanneherkkiä ja niiden odotetaan kärsivän muita vähemmän yleisestä kurssien laskusta ja suhdanteista. Defensiivisten osakkeiden takana on usein yhtiöitä, jotka tarjoavat palvelua tai tuotteita, joita tarvitaan oli talous millä tolalla tahansa.

Tarvitsemme esimerkiksi elintarvikkeita, sähköä, lääkkeitä ja terveyspalveluja ympäri vuoden..

Defensiivisiä aloja ovat mm. lääke- ja elintarviketeollisuus, viestintä, kiinteistösijoitusyhtiöt sekä terveydenhuolt ja jos mietitään tarkemmin vielä esimerkiksi jotain tiettyjä yhtiöitä, voidaan sanoa mm. Kesko, Fortum, Orion sekä Elisa…

Voidaankin sanoa, että mitä vakaampaa yhtiön liiketoiminta ja tuloksen kehitys on, sitä defensiivisempänä yhtiötä tyypillisesti pidetään. Toki defensiivisten yhtiöiden osakekurssi voi heilua kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta itse liiketoiminta on vakaata. Tästä johtuen defensiivisten yhtiöiden kassavirrat ovat suhteellisen helposti ennustettavissa toisin kuin syklisten osakkeiden.

Syklinen osake

Sykliset osakkeet ovat suhdanneherkkiä ja tuottokehitykseen vaikuttaa yleinen taloustilanteen kehitys. Syklisten yhtiöiden tuleviin kassavirtoihin voikin liiittyä epavarmuutta, koska ne voivat olla riippuvaisia useista eri tekijöistä. Uusiin investointeihin voi vaikuttaa mm. se, onko kyse nousu- vai laskukaudesta vai missä kohtaa mennään. Tuotantoon taas raaka-aineiden hinta, saatavuus ja työvoima, tilausten ja projektien määrä…. Nämä kaikki luovat epävarmuutta ja voivat tehdä kassavirrasta epätasaista.

Syklisten osakkeiden kanssa myös esimerkiksi tunnuslukujen hyödyntäminen voi heikentyä defensiivisten osakkeiden verrattaessa, koska ennustettavuus on vaikeampaa.

Syklisiä aloja ovat mm. finanssi, teknologia, rakentaminen sekä teollisuus ja jos mietitään tarkemmin joitan yhtiöitä, voivat mm. Outokumpu, Cargotec ja UPM olla tällaisia osakkeita.

Osa sijoittajista hyödyntää beta-kerrointa osakkeen syklisyyden mittaamiseen. Voit lukea beta-kertoimesta lisää täältä.

Miksi sijoittajan kannattaa huomioida defensiivinen ja syklinen osake?

Syklisten ja defensiivisten osakkeiden jaottelun avulla voidaan pohtia riskin ja tuoton yhdistelmää. Defensiivisen osakkeen riskiä pidetään pienempänä. Syklisten taas suurempana, koska kurssit heiluvat enemmän suhdanteiden mukana.

Tasaisen kassavirran defensiivisillä yrityksillä kasvuprosentti on todennäköisesti nousuissa pienempi ja syklisillä yrityksillä suurempi. Näin ollen syklisillä osakkeilla voi pörssin noustessa saavuttaa suurempaa tuottoa, jos vain osaa kotiuttaa voitot oikeaan ajankohtaan (joka voi olla oma haasteensa). Toki tuotot voivat kadota nopeasti jos kurssit lähtevätkin laskuun ennen kuin ehdit myydä.

Muista!

Miettiessäsi eri osakkeiden ostamista, ei kannata perustaa ostopäätöstä pelkästään suhdannevaihteluun nojautuen vaan on tärkeää syventyä tarkemmin itse yrityksen analysoimiseen ja kriittiseen valintaan, sen potentiaaliin nyt ja tulevaisuudessa, odotuksiin ja tunnuslukuihin. Eli kunnon taustatyön tekeminen on aina kohdallaan osakkeita ostaessa.

”Vaarallisin yhdistelmä osakesijoittajalle on ostaa huonon yrityksen osakkeita kovin sykliseltä toimialalta.”

Lähde: salkunrakentaja.fi

Piditkö lukemastasi? Jaa eteenpäin

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.