Edunvalvontavaltuutus – miksi se kannattaa?

Viime talvena pidimme lakitoimisto Kunneksen Niinan kanssa yhteisen webinaarin perheen oikeudellisista asiakirjoista. Tästä lähtien omassa mielessä on pyörinyt näiden asiakirjojen tärkeys eri elämänvaihessa. Nyt ajankohtaiseksi tuli edunvalvontavaltuutuksen teko perhepiirissä, kun ikää alkaa tulla läheisille lisää. 

Miksi edunvalvontavaltuutuksen teko on kannattavaa? Ikä ei ole ainoastaan se syy, miksi edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä. Ikä ja vanheneminen on kuitenkin useimmiten se syy, miksi edunvalvontavaltuutusta aletaan harkita. Kuitenkin tosiasia on se, että milloin tahansa elämä saattaa yllättää, ja omien asioiden hoitaminen voi hankaloitua muistakin syistä esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. 

Perhepiirissä tulikin ajankohtaiseksi edunvalvontavaltuutuksen teko, ja otin uudelleen yhteyttää Niinaan. Ennenkuin kerron tarkemmin miten edulvalvontavaltuutuksen teko eteni, käydään tarkemmin läpi mistä edunvalvontavaltuutuksessa on oikein kyse, ja miksi se kannattaa tehdä! 

Mitä hyötyä edunvalvontavaltuutuksesta on?

Jossain vaiheessa elämää voi tulla eteen tilanne, että henkilö ei pysty hoitamaan asioitaan itse esimerkiksi sairauden tai vammautumisen takia, jolloin hänen läheistensä on etsittävä ratkaisu, miten hänen asioitaan hoidetaan hänen puolestaan. Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa sen, että joku sinun itse päättämäsi, läheinen henkilö hoitaa asioitasi, jos et siihen itse kykene. Sen lisäksi, että saat itse valita asioitasi hoitavan henkilön, saat myös määrätä, mitä asioita kyseinen henkilö saa hoitaa ja miten asioita on hoidettava. Voit tarvittaessa antaa esimerkiksi omaisuuden hoitamisen osalta tarkempia toimintaohjeita valtuutetulle, mikä on suuri apua asioiden hoitamisessa varsinkin silloin, jos valtuuttajalla on esimerkiksi erilaista sijoitusvarallisuutta, jota hän toivoo hoidettavan tietyllä tavalla.

Edunvalvontavaltuutus on myös palvelus läheisillesi. Se helpottaa asioidesi hoitoa sekä vähentää asioidesi hoitoon liittyvää byrokratiaa. (tästä seuraavan kysymyksen yhteydessä tarkemmin).

Mikä ero on edunvalvontavaltuutuksella ja edunvalvojalla?

Edunvalvontavaltuutettu on edunvalvontavaltuutuksessa nimeämäsi henkilö, jonka tulee hoitaa asioitasi siten kuin valtuutuksessa olet määrännyt – luonnollisesti myös lainsäädäntöä noudattaen. Mikäli edunvalvontavaltuutusta ei ole tehty ajoissa eli silloin, kun vielä itse on kykenevä valtuutuksen tekemään ja sen merkityksen ymmärtämään, ei asiat tällöinkään jää kenenkään osalta hoitamatta, mutta tällöin asioita hoitaa hänelle määrätty edunvalvoja. Edunvalvojaksi voi hakea myös jotain läheistä henkilöä, mutta tällöin edunvalvojana toimivan henkilön on vuosittain annettava tili asioiden hoitamisesta holhousviranomaisena toimivalle Digi- ja väestötietovirastolle, joka valvoo edunvalvojien toimintaa. Lisäksi edunvalvojan on haettava holhousviranomaiselta lupa tiettyjen toimenpiteiden suorittamiseksi, kuten esimerkiksi päämiehensä asunnon myyntiin. Edunvalvontavaltuutettu taas ei tällaista lupaa tarvitse, mikäli edunvalvontavaltuutuksessa on asunnon myyntiin annettu valtuudet.

Edunvalvontavaltuutus on edunvalvojan määräämistä joustavampi ja kevyempi tapa järjestää omien asioiden hoitaminen tulevaisuutta varten.

Millon ja miten edunvalvontavaltuutus astuu voimaan ja mitkä ovat valtuutetun oikeudet ja velvollisuudet ennen tätä ja tämän jälkeen?

Edunvalvontavaltuutus ei tule voimaan heti asiakirjan allekirjoittamisen jälkeen, vaan se vaatii holhousviranomaisen vahvistuksen. Vahvistusta ei voi hakea kuin vasta sitten, jos valtuuttaja ei kykene hoitamaan itse niitä asioita, joita valtuutus koskee. Ennen kuin edunvalvontavaltuutus on mahdollista vahvistaa Digi- ja väestötietovirastossa, on valtuuttajan toimintakyvystä pyydettävä lääkärinlausunto. Mikäli lääkäri lausunnossaan toteaa, että valtuuttaja ei enää itse kykene hoitamaan asioitaan itse, on edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista mahdollista hakea Digi- ja väestötietovirastosta.

Jotta edunvalvontavaltuutus on mahdollista vahvistaa, on sen oltava lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja muotoseikoiltaan oikein laadittu. Lisäksi on hyvä huomioida, että holhousviranomainen voi vahvistaa vain alkuperäisen, paperisen asiakirjan eli mikään kopio tai sähköinen versio asiakirjasta ei käy. Tästä syystä edunvalvontavaltuutuksen säilyttäminen hyvin on erittäin tärkeää!

Kun valtuutettu edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen jälkeen aloittaa valtuuttajan asioiden hoitamisen, on hänen toimitettava holhousviranomaiselle omaisuusluettelo valtuuttajan varoista ja veloista kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun valtuutus on vahvistettu. Lisäksi valtuutetun on muistettava ilmoittaa holhousviranomaiselle, jos valtuuttaja saa myöhemmin omaisuutta, jolloin tieto tästä on toimitettava kuukauden kuluessa omaisuuden saamisesta. Samoin holhousviranomaiselle on ilmoitettava, jos valtuuttajasta tulee kuolinpesän osakas.

Valtuuttajan asioita hoitaessaan ja valtuuttajaa edustaessaan on valtuutetun pidettävä kirjaa valtuuttajan varoista, veloista ja tilikauden tapahtumista. Valtuutetun ei kuitenkaan tarvitse tehdä tiliä holhousviranomaiselle vuosittain, ellei niin ole erikseen edunvalvontavaltuutuksessa määrätty.

Muissa kuin taloudellisissa asioissa eli esimerkiksi terveyden- ja sairaudenhoitoon liittyvissä asioista on myös pidettävä kirjaa valtuuttajan puolesta tehdyistä toimenpiteistä.

Edunvalvontavaltuutettu voi toimia ja edustaa valtuuttajaa vain edunvalvontavaltuutuksessa määritellyissä asioissa. Lisäksi on hyvä muistaa, että valtuutettu on velvollinen pitämään salassa ne valtuuttajaa koskevat tiedot, jotka valtuutettuna saa, ellei valtakirjassa ole toisin määrätty.

Kuka voi toimia valtuutettuna?

Edunvalvontavaltuutettuna voi toimia periaatteessa kuka tahansa sinun valitsemasi henkilö. Tällä hetkellä lainsäädäntö ei mahdollista esimerkiksi yhdistyksen, yrityksen tai yleisen edunvalvojan nimeämistä valtuutetuksi eli valtuutetun on oltava joku luonnollinen henkilö, joka on kykenevä ja halukas tarvittaessa hoitamaan asioitasi

Entäpä tilanteessa, jos valtuutettu kuntoutuu siten että hän voi taas hoitaa omia asioitaan? Valtuutus on käytettävissä myös tilanteissa, joissa valtuuttajan kyky hoitaa asioita on heikentynyt vain hetkellisesti. Mikäli valtuuttaja myöhemmin esimerkiksi onnettomuuden tai sairaskohtauksen jälkeen kuntoutuu siihen kuntoon, että hän kykenee peruuttamaan antamansa edunvalvontavaltuutuksen, on näin mahdollista toimia. Valtuutuksen peruuttaminen on vahvistettava Digi- ja väestötietovirastossa, ja DVV voi pyytää valtuuttajalta lääkärintodistuksen tai muun vastaavan selvityksen hänen ymmärryskyvystään.

Kuten aiemmin kerroin, perhepiirissä tuki ajankohtaiseksi edunvalvontavaltuutuksen teko. Olin yhteydessä Niinaan, ja varasimme hänen kanssaan etätapaamisen, jossa valtuuttajien ja valtuutettavien tilanne käytiin läpi. Kerättyjen tietojen perusteella Niina laati asiakirjaluonnokset, jotka allekirjoitettiin kahden todistajan läsnäollessa. 

Oma kokemukseni edunvalvontavaltuutuksen teosta oli mainio! Ja näin myös perheeni kokemus. Etätapaamiset ovat itselle arkipäivää, mutta vanhemmalle sukupolvelle nämä ei niin tuttuja ollut, joten epäilyksiä tilanteesta oli ilmassa. Oli kuitenkin ilo kuulla positiivinen palaute etätapaamisen jälkeen, kuinka onnistunut kokemus se kaikenkaikkiaan oli.

Niinalle voi varata maksuttoman 15 minuutin alkukartoituksen, jonka aikana on mahdollista keskustella esimerkiksi juuri edunvalvontavaltuutuksen tarpeellisuudesta. Ajan voit varata täältä

Lue lisää Niinan palveluista osoitteesta www.lakitoimistokunnes.com

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Picture of Päivi

Päivi

Tervetuloa blogini pariin!

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja työskentelen sosiaalityöntekijänä.

Kotoa löytyy kolme lasta, puoliso sekä kaksi koiraa.

Kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliset ilmiöt sekä taloudellinen hyvinvointi.

Seuraa Instagramissa
Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirjeemme

Ilmoitamme sinulle ensimmäisten joukossa uusista tapahtumistamme ja 

Etsi sivuilta

Päivin aiemmat postaukset

Jätä kommentti

Lataa ILMAINEN talouden-hallintapohja

Excel-pohja sisältää kuukausibudjetin, nettovarallisuuslaskelman, vuosiseurannan sekä yksittäisten kulujen seurantaa helpottavan taulukon.

*Lataamisen yhteydessä liityt sisäpiiriimme. Voit poistua milloin tahansa parilla klikkauksella.