Joukkorahoitus
Joukkorahoitus

Joukkorahoitus 2022 – tietopaketti joukkorahoituksesta

Tässä tekstissä lähdemme ottamaan selvää mitä tarkoittaa joukkorahoitus, miten yksityishenkilöt voivat hyötyä siitä sijoitusmielessä sekä miten yritykset voivat hyötyä joukkorahoituksesta.

Mikä on joukkorahoitus?

Joukkorahoitus on yksi keino kerätä rahaa yrityksille, projekteille tai erilaisille hankkeille. Useimmiten kun joukkorahoitusta haetaan, on tarkoituksena on kehittää tai käynnistää yrityksen toimintaa. Joukkorahoituksia hyödyntävät useimmiten kasvuyritykset, pk-yritykset ja startupit. Jotta omaa toimintaa voidaan kehittää, hanke käynnistää tai investoida uuteen, tarvitaan tietty määrä rahoitusta ja joukkorahoitus on yksi keino rahoituksen keräämiseen.

Joukkorahoituksen kautta yksityishenkilöt voivat lähteä tukemaan haluamaansa yritystä, joskus hyvin pienilläkin summilla. Halu lähteä tukemaan itseä kiinnostavia kohteita voi perustua täysin hyväntekeväisyyteen tai sen kautta on mahdollisuus sijoittaa ja laittaa omat rahat tuottamaan. Joukkorahoitustyyppejä on siis muutamia erilaisia, ja ne käydään myöhemmin tässä tekstissä läpi.

Mihin joukkorahoitusta tarvitaan?

Joukkorahoitus on kasvattanut suosiotaan viime vuosina myös Suomessa. Yksi syy tähän on finanssikriisi, jonka myötä lainojen saaminen pankeista on vaikeutunut, niin yksityisten kuin yritystenkin näkökulmasta. Rahoitusta projekteille ja hankkeille onkin lähdetty etsimään muualta kuin pankeista, ja joukkorahoitus on tähän yksi keino.

Joukkorahoitus on mielenkiintoinen keino myös sijoittajille saada hajautusta omaan salkkuun erilaistan sijoitusinstrumenttien kautta. Joukkorahoitus mahdollistaa sen, että sijoittaja voi saada haltuunsa yrityksen osakkeita pörssin ulkopuolelta.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

Miten joukkorahoituksen kautta voi oikein sijoittaa? Jos kyseessä on sijoitusmuotoinen joukkorahoitus, tarkoittaa se sitä että saat vastineeksi yhtiön osakkeita. Vähän samaan tapaan kuin pörssissä sijoittamalla. Sijoitusmuotoistoisesta joukkorahoituksesta puhutaan myös silloin, jos sijoituksella lunastaa itselleen yrityksen liikkeelle laskemia velkakirjoja. Joukkorahoituksesta voi odottaa tuottoa myös korkotulojen kautta.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus on kasvattanut suosiotaan Suomessa, vuonna 2020 kasvua syntyi lähes neljännes, joukkorahoituksen kautta sijoitettiin lähes 74 miljoonaa euroa. Summa kuulostaa isolta, mutta joukkorahoitukset eivät ole kuitenkaan vielä kovin iso juttu kokonaiskuvaa tarkasteltuna. Suomen pankin mukaan, yritysten nostamista lainoista joukkorahoituksien osuus vuonna 2020 oli vain noin prosentin luokkaa.

Vertailun vuoksi tarkastellaan tietty myös vuoden 2021 lukuja. Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa tapahtui pientä supistumista edellisvuoteen nähden, rahaa sijoitettiin vuonna 2021 yhteensä noin 70,2 miljoonan euron arvosta.

Miten sijoittaa joukkorahoituksiin?

Joukkorahoitukseen osallistuminen käy nykyään helposti netissä! Joukkorahoitukseen on mahdollista osallistua muutamien eri palveluntarjoajien kautta, kuten esimerkiksi Springvest.fi tai invesdor.fi.

Springvest tarjoaa rahoituskierroksella mahdollisuuden sijoittaa kasvuyrityksiin, jotka ovat valintaprosessin kautta päätyneet heidän sijoituskohteisiinsa. Rahoituskierroksia Springinvest järjestää 8-10 kertaa vuodessa. Springvest.fi palvelun kautta on sijoitettu lähes 200 miljoonaa euroa, 52:een eri kohdeyritykseen. Palvelun kautta sijoittaneita on noin 6000 tällä hetkellä.

Springvestin tavoitteena on tarjota mahdollisuus sijoittajalle sijoittaa kasvuyrityksiin, joissa kasvu on markkinoita nopeampaa. Kasvuyrityksille taas joukkorahoitus tarjoaa mahdollisuuden kasvuun ja jossain vaiheessa joko myydä yhtiö tai listautua pörssiin.

Invesdor.fi – palvelun kautta pystyt sijoittamaan eurooppalaisiin joukkorahoitusprojekteihin. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa niin osake– kuin korkosijoituksena. Onnistuneita rahoituskierroksia Invesdorin kautta on toteutunut yli 500 kertaa, ja sijoitettua rahaa yhteensä 320 miljoonaa euroa vuodesta 2012 lähtien.

Esimerkki invesdor.fi palvelun kautta toteutuneesta joukkorahoituksesta:

Yritys: Ruoto – Kotimainen metsästykseen ja kalastukseen keskittynyt myymäläketju joka palvelee ympäri suomen sekä verkossa, haki joukkorahoituksen avulla kasvua toiminnalleen. 30.6.2022 päättyneen joukkorahoituksen kautta kerättiin sijoituksia yhteensä 4 103 637,50 € edestä, 390 sijoittajalta.

”Rahoituksella haemme yhtiön kasvun edelleen tehostamista niin uusien myymälöiden avaamisen, verkkokaupan kehittämisen kuin mahdollisten yrityskauppojenkin kautta.”

Joonas Oksanen, perustaja & toimitusjohtaja

Ennen sijoituspäätöstä sijoittajan on mahdollisuus tutustua palvelussa tarvittaviin asiakirjoihin, saadakseen kattavan tiedon yrityksestä johon varojaan on sijoittamassa.

 • Kierroksen alkupäivä: 11.5.2022
 • Tyyppi: Osakeanti
 • Sijoitettu: 4 103 637,50 €
 • Jaettava omistusosuus: 7,03 – 20,14 %
 • Osakkeen hinta : 2,50 € – minimisijoitus 200 osaketta
 • Osakkeiden nykyinen lukumäärä: 7 929 980
 • Osakekanta täyden diluution jälkeen: 8 049 980
 • Arvonmääritys (pre-money): 19 824 950,00 €
 • Sijoitettu: 4 103 637,50 €
 • Tarjottavien osakkeiden määrä: 2 000 000
 • Tarjolla: FI
 • Välittäjä: Invesdor Oy

Muut joukkorahoitustyypit

Edellä kerrottiin siitä, miten joukkorahoituksen kautta on mahdollisuus sijoittaa. Joukkorahoitukseen osallistuja voi hyötyä myös korkotulojen kautta, tällöin puhutaan lainamuotoisesta joukkorahoituksesta. Lainamuotoinen joukkorahoitus tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että yritykselle lainataan rahaa, jonka yritys maksaa sovitun koron mukaan takaisin tiettynä päivänä.

Jos yritys hakee rahoitusta joukkorahoituksen kautta, tulee yrityksen rekisteröityä joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin, jota ylläpitää finanssivalvonta. Vuonna 2020 lainamuotoinen joukkorahoitus on ollut hieman yleisempi joukkorahoituksen muoto, kuin sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Ja sama trendi jatkui myös vuonna 2021. Suomen pankin mukaan vuosi 2021 oli ennätyksellinen lainamuotoisessa joukkorahoituksessa, kasvua syntyi edellisvuoteen verrattuna 55%, ja euroissa summa jota lainamuotoisen joukkorahoituksen kautta yrityksille välitettiin oli huikeat 192,5 miljoonaa euroa! Onnistuneita lainamuotoisia joukkorahoituksia toteutui yhteensä runsaat 17 200 kappaletta. Korkosijoittaminen onnistuu mm. invesdor.fi – palvelun kautta.

Yksi lainamuotoisen joukkorahoituksen toimija on TESSIN, jonka kautta voit päästä mukaan kiinteistöprojekteihin. Tessinin projektit hakevan rahoitusta joukkorahoituksen kautta siksi, koska ne eivät syystä tai toisesta ole saaneet rahoitusta muuten kerättyä. Tessin on myös oiva mahdollisuus yksityisille henkilöille päästä mukaan isoihin kiinteistöprojekteihin ilman suurta pääomaa tai kytköksiä. Lue lisää Tessinistä täältä.

Hyödyke- ja vastikemuotoinen joukkorahoitus on joukkorahoitustyypeistä harvinaisin. Vastikemuotoisessa joukkorahoituksessa tyypillisesti rahaa vastaan saa tuotteen tai jonkin lahjan. Vuonna 2021 hyödyke- ja vastikemuotoista joukkorahoitusta välitettiin Suomessa noin miljoonan euron verran. Summa on pysynyt viime vuosina suurin piirtein samansuuruisena.

Joukkorahoitus vai vertaislaina

Jos mietit joukkorahoitusta sijoituskohteena, kannattaa tutustua myös vertaislainoihin. Vertaislainoista kuullaan käytettävän myös p2p-lainaamista, joka tarkoittaa people2people, eli yksityishenkilöltä yksityishenkilölle lainaamista. Vertaislainojen kautta sijoittajat voivat mahdollisesti päästä käsiksi hieman parempiin korkotuottoihin kuin joukkorahoituksen kautta.

Vertaislainoihin sijoittaminen onnistuu vertaislainapalveluiden kautta, jotka yhdistää sijoittajaa ja lainan saaja. Suomessa vertaislainapalveluita on muutamia, esimerkiksi Bondora.

Miksi kuluttajat valitsevat vertaislainoja pankkilainojen sijaan?

Yksi syy voi olla se, että vertaislainojen saaminen käy huomattavasti helpommin, kuin pankkilainojen. Nettipalvelut tekevät lainan saannista mutkatonta ja helppoa. On kuitenkin syytä miettiä tarkkaan millaiseen tarkoitukseen lainaa nostaa ja vertailla lainan kuluja sekä korkoja.

Välitettyjen vertaislainojen määrässä on tapahtunut vuosittain jonkin verran vaihtelua, nousua edellisvuoteen tapahtui 37%. Vertaislainoja välitettiin suomalaisille kuluttajille viime vuonna yhteensä 113 miljoonan euron arvosta. Kuitenkaan vuoden 2019 tasolle ei aivan päästy, jolloin vertaislainoja välitettiin 147 miljoonan euron arvosta.

Vuonna 2021 kuluttajat maksoivat heille välitetyistä vertaislainoista korkoa noin 14,9%, joka oli hieman enemmän kuin edeltävänä vuonna. Lue lisää Suomen pankin joukkorahoitus- ja vertaislainatiedotteesta täältä.

Joukkorahoitus ja rahankeräyslaki

Joukkorahoitus on finanssivalvonnan alaista toimintaa, ja sitä säätelee lainsäädäntö. Lainsäädännöt joita joukkorahoitukseen liittyen tarkastellaan ovat joukkorahoituslaki ja rahankeräyslaki. Selvitetäänpä ensin milloin joukkorahoituksessa on kyse sellaisesta tilanteesta, että noudatetaan rahankeräyslakia:

Joukkorahoitusta tarkastellaan rahankeräyksen näkökulmasta silloin, kun kerätyn rahoituksen tarkoituksena on toteuttaa rahankeräys eli pyytää vastikkeettomia rahalahjoituksia. Tällöin tarvitaan myös rahankeräyslupa. Rahankeräystä ei voi järjestää yksityishenkilö tai yritys, vaan se on tarkoitettu yleishyödyllisille järjestöille ja säätiöille varainhankintamuodoksi, edellyttäen tietty että lupa rahankeruuseen myönnetään. Yksityishenkilöille tai yrityksille ei voida myöntää rahankeruulupaa.

Milloin sitten puhutaan joukkorahoituksesta?

Joukkorahoitus-termiä käytetään silloin, kun kyseessä on vaikkapa tuotemyynti tai sijoitustoiminta. Tällöin ei myöskään lupaa rahankeruuseen tarvita. Myös sille, joka rahansa sijoittaa joukkorahoituksen kautta, tulee olla selvää onko kyseessä joukkorahoitus vai rahankeräys.

On olemassa vielä yksi termi liittyen rahankeräykseen, joka on pienkeräys. Pienkeräys on nimensä mukaisesti keräys, jossa on kyse pienestä rahamäärästä jota pyritään keräämää rajoitetussa ajassa. Pienkeräyksestä tulee tehdä ilmoitus poliisille. Pienkeräys voi olla suuruudeltaan enintään 10 000 euroa ja se voi kestää enintään 3kk. Pienkeräyksen saa järjestää enintään kaksi kertaa kalenterivuodessa.

Joukkorahoituksen riskit

Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös joukkorahoituksessa on omat riskit. Jos mietit joukkorahoitusta sijoituskohteena ota huomioon nämä seikat:

 • Äkkirikastumista ei kannata odottaa. Kuten muussakin sijoittamisessa, aika on sijoittajan paras ystävä. Kehitteillä olevissa hankkeissa ja projekteissa tarvitaan usein aikaa, että sijoitukset alkava tuottaa.
 • Hajauta. Omaa salkkua ei kannata rakentaa pelkästään joukkorahoitusten varaan, vaan hajauttaminen eri sijoitusinstrumentteihin on järkevää tässäkin tilanteessa. Joukkorahoituksen etu on se, että pienillä summilla voit päästä mukaan eri kohteisiin ja saat näin hajautusta myös joukkorahoituksiin.
 • Varaa aikaa tiedonkeruuseen. Joukkorahoituksiin tarttuessa on syytä perehtyä yrityksen historiaan ja tavoitteisiin, kuten osakesijoittamisessa muutenkin on tärkeä tehdä!

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest

Seuraa Somessa

Uusimmat postaukset

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirjeemme

Ilmoitamme sinulle ensimmäisten joukossa uusista tapahtumistamme ja 

Etsi sivuilta

Samankaltaiset postaukset

Laatuyhtiöt sijoituskohteena

Kauppalehti listasi top 10 suomalaista laatuyhtiötä. Laatuyhtiöt ovat yrityksiä, jotka ovat pitkällä aikavälillä tuottaneet paremmin

Jätä kommentti

Lataa ILMAINEN talouden-hallintapohja

Excel-pohja sisältää kuukausibudjetin, nettovarallisuuslaskelman, vuosiseurannan sekä yksittäisten kulujen seurantaa helpottavan taulukon.

*Lataamisen yhteydessä liityt sisäpiiriimme. Voit poistua milloin tahansa parilla klikkauksella.