Mikä on osakesäästötili
Mikä on osakesäästötili

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili tai tuttavallisemmin OST on monelle tuttu terminä, mutta osalle on kuitenkin mysteeri, mikä osakesäästötili käytännössä on, ja miksi siitä puhutaan niin paljon sijoittamisen yhteydessä. Osakesäästötilistä on puhuttu paljon mediassa viimeisen reilun puolen vuoden aikana, kun osakesäästötilin talletusrajaa suunniteltiin muutettavaksi ja muutos lopulta toteutui vuoden 2024 alusta lähtien.

Itse tutustuin osakesäästötiliin muutama vuosi sitten, ja nyt olen omistanut osakesäästötilin vuoden 2022 alkupuolelta lähtien. En ole päivääkään katunut osakesäästötilin avaamista ja varojen sijoittamista sinne ajatuksella ”pitkään pitoon”. Tutustutaanpa hiukan osakesäästötilin perusasioihin, sen hyötyihin sekä rajoitteisiin, jotta voit miettiä olisiko osakesäästötili sinua varten tai haluatko avata osakesäästötilin omalle lapsellesi.

Mikä osakesäästötili siis on?

Osakesäästötili (OST) on tili, jolle voi tallettaa korkeintaan 100 000 euroa varoja, ja näillä varoilla voi ostaa osakkeita osakesäästötilille. Kuulostaa käytännössä melko samalta kuin arvo-osuustilillä (AOT), euromääräistä talletusrajoitusta lukuunottamatta, mutta siihen samankaltaisuus pitkälti jääkin.

Osakesäästötili koostuu käytännössä rahatilistä ja osakkeiden säilytystilistä. Osakesäästötilille varat voi sijoittaa kerralla tai useammassa erässä. Erien määrälle tai summalle ei ole rajoitusta, eikä varoilla ole pakollista ostaa heti osakkeita. Varat voi siis jemmata sinne isompia kertaostoksia varten, mikäli tämän kokee kannattavammaksi. Osakesäästötilillä olevista sijoittamattomista varoista ei makseta korkoja, kuten tällä hetkellä esim. käyttötileillä tai säästötileillä olevista varoista.

Osakesäästötilin suurimpana erona arvo-osuustiliin on, että tilin sisällä tehdyistä myyntivoitoista ei makseta veroja niin kauan, kuin varoja pidetään osakesäästötilillä. Tilin osakkeiden perusteella maksetuista osingoista ei makseta myöskään veroja, mikäli et nosta osinkovaroja osakesäästötililtä. Osakesäästötilin perusperiaatteena on, että pidät osakesäästötilille sijoitettuja varoja mahdollisimman pitkään tilin sisällä sijoittaen myyntivoitoista tai osingoista saatuja varoja aina uudelleen osakkeisiin. Kun sijoitusvaroista ei välissä makseta veroja, korostuu korkoa korolle -ilmiö enemmän kuin arvo-osuustilillä ja tuottoja kertyy sitä kautta nopeammin ajan saatossa, kuin perinteisellä arvo-osuustilillä. Tätä veronmaksun sekä korkoa korolle -ilmiön hyödyntämisen eroa OST:n ja AOT:n välillä ei voi mielestäni korostaa liikaa. Korkoa korolle -ilmiön täysimääräinen hyödyntäminen peittoaa omissa pohdinnoissani monet osakesäästötilin huonommat puolet.

Osakesäästötilin huonot puolet

Onko osakesäästötilillä sitten jotakin huonoja puolia? Osakesäästötilillä on omat selvät rajoitteensa, jotka kannattaa huomioida ennen osakesäästötilin avaamista. Osakesäästötili on rajoitettu sen suhteen, ettei siellä voi olla muita sijoitustuotteita kuin suoria osakkeita. Sinulla ei siis voi olla OST:llä rahastoja tai muita vaihtoehtoisia tuotteita, kuten ETF:iä. Näitä varten tulee olla erikseen arvo-osuustili. Mikäli haluat sijoittaa vain muihin kuin suoriin osakkeisiin, ei osakesäästötili ole sinua varten. Osakesäästötili ei myöskään ole välttämättä kovin kannattava, mikäli et ole kartuttamassa osinkoja tai mikäli et aio tehdä osakekauppoja riittävän usein myyntivoitot mielessä. Mikäli vain kokeilet sijoittamista osakkeisiin hetken aikaa tai aiot käyttää osakkeisiin joksikin aikaa sijoittamasi varat melko lyhyen ajan sisällä, en suosittele osakesäästötiliä.

Osakesäästötilissä oleellinen rajoitus on se, että osakesäästötilejä saa olla vain yksi per henkilö. Osakesäästötilin avaus eri palveluntarjoajille on kuitenkin mahdollista, ja mikäli vahingossa avaat kaksi eri osakesäästötiliä, joudut maksamaan tästä veroseuraamuksia, vaikket olisi tehnyt sijoituksia molemmista tilistä. Ole siis tarkkana, ettet vahingossa avaa osakesäästötiliä esimerkiksi kahdelle eli palveluntarjoajalle. Kannattaa myös olla tarkkana, miten eri palveluntarjojien osakesäästötilit eroavat toisistaan. Esimerkiksi osaketoimeksiannoista menevät kulut ovat erisuuruisia, ja mainittakoot myös, että esimerkiksi OP:n osakesäästötilille et voi tällä hetkellä ostaa kuin suomalaisten yritysten osakkeita.

Teethän siis vertailua ennen OST:n avausta, ja huomioithan, että arvo-osuustilillä olevia osakkeita ei voi siirtää osakesäästötilille, vaan osakkeet tulee ostaa kokonaan uutena OST:lle. Mikäli jostakin syystä sijoitustaipaleen varrella haluaisit vaihtaa palveluntarjoajaa, on tämä mahdollista, kunhan maksat siirrosta aiheutuvan siirtokulun.

Osakesäästötilin yksi heikkous on 100 000 euron talletusraja, mutta omalla kohdallani tällä ei ole vielä niin suurta merkitystä, sillä talletusrajaan on vielä vuosien tai vuosikymmenten matka. Osakesäästötilillä osakkeiden arvo ja osinkojen tai myyntivoittojen kautta kertynyt summa saa kuitenkin ylittää talletusrajan mukaisen summan. Talletusraja ei muutu, ellei Suomessa tehdä valtion taholta muutosta asiaan. 100 000 euron raja on todella tuore, kuten aiemmin mainitsinkin, sillä vielä 2023 vuoden loppuun asti rajana oli 50 000 euroa.

Osa saattaa puhua osakesäästötilistä verovapaana sijoittamisen tilinä, mutta tämä ei ole totta. Osakesäästötilinkin kohdalla verokarhu iskee näppinsä peliin lopulta. Tämä tapahtuu siinä kohtaa, kun nostat osakesäästötililtä varoja. Osakesäästötilin tuottojen verotus menee pääomatulon verotuksen mukaan. Käytännössä siis, kun nostat varoja osakesäästötililtä, on veroprosenttina tuotoille 30 % 30 000 euroon asti. Tämän ylittävästä tuottosummasta verotus on 34 %, eikä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden perusteella maksettavien osinkojen 15 % verovapautta OST:n kohdalla ole.

Positiivista kuitenkin OST:n osalta on, että verotus on arvo-osuustiliä yksinkertaisempaa, ja riittävän pitkäaikaisella sijoittamisella korkoa korolle -ilmiö ehtii kasvattaa olemassa olevaa pääomaa osakesäästötilillä (olettaen, että sijoittamisella tekee voittoa), ja näin ollen osakesäästötilillä osakkeisiin sijoittaminen on kuitenkin kannattavampaa, kuin arvo-osuustilillä. (Lähde Verohallinto)

Osakesäästötilistä puhutaan usein siten, ettei sinne kannata ostaa veroseikkojen ja osinkojen vuoksi ulkomaisia osakkeita. Osa palveluntarjoajista jopa markkinoi osakesäästötiliä vain kotimaisille pörssiosakkeille, joka voi vääristää sijoittajien mielikuvaa asiasta. Ulkomaisten osakkeiden ja osakesäästötilin linkitykseen kannattaa perehtyä tarkemmin ja selvittää, miten verotus eri maiden kohdalla toimii, ja miten voi itse myös hakea esimerkiksi liikaa perittyjä veroja yhtiön kotimaasta takaisin. Ulkomaisten yritysten osingoista voi joutua maksamaan ylimääräistä veroa, joka vähentää osakesäästötililtä saatavaa verohyötyä, mutta pitkässä juoksussa sekä osakkeen arvonnousun kohdalla voi vaakakuppi taas kallistua enemmän osakesäästötilin kannattavuuden puolelle.

Osakesäästötili ja suomalaisten naissijoittajien varallisuus

Osakesäästötili ja sen hyöty esimerkiksi suomalaisten sijoitusvarallisuuden kasvattamisessa on hiukan monimutkaisempi kokonaisuus, josta en tässä kohtaa lähde kaikkia eri aspekteja avaamaan, sillä asia on laaja. Haluan kuitenkin nostaa etenkin naisille ja naissijoittajille pohdittavaksi aihetta, jotta jokainen voi miettiä, kannattaako osakesäästötiliä avata itselleen.

Osakesäästötilin talletusrajan nosto 50 000 eurosta 100 000 euroon aikana, jolloin hallitus joutuu tekemään kiperiä päätöksiä Suomen taloustilanteen parantamiseksi, on mielipiteitä jakava. En oikein itsekään tiedä, onko tämä täysin hyvä asia tässä taloustilanteessa, mutta kerran päätös on tehty ja muutos jo toteutettu, aion pyrkiä hyödyntämään veroetua mahdollisuuksieni mukaan. En halua jäädä hyödystä paitsi, ja joutua vain maksajaosapuoleksi veronmaksajanäkökulmasta.

Osakesäästötilin verohyödyn saavat käytännössä OST:n sijoitustuotteiden rajoitteiden myötä vain ne sijoittajat, jotka sijoittavat suoriin osakkeisiin. Esimerkiksi Suomessa miehet sijoittavat naisia enemmän osakkeisiin, kun taas naiset sijoittavat vastaavasti hiukan miehiä enemmän sijoitusrahastoihin, kuten alla olevista kuvaajista vuoden 2022 tilanteen perusteella nähdään. Jotta naiset hyötyisivät enemmän osakesäästötilin verohyödystä, tulisi useamman meistä perehtyä osakesäästötiliin, osakemarkkinoihin sekä rohkaistua sijoittamaan osakesäästötilin kautta osakkeisiin. Meidän naisten varallisuuden kasvattaminen lähemmäs miesten varallisuutta, esimerkiksi sijoittamisen kautta, on yksi tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja elämän perustaa.


Lähde: Tilastokeskus, kotitalouksien varallisuus (https://www.stat.fi/tilasto/vtutk)

Kannattaako osakesäästötili?

Kun pohdit kannattaako osakesäästötili, mieti, mikä on oma sijoitussuunnitelmasi. Mieti ennakkoon, miten pitkään voit pitää varoja sijoituksissa nostamatta varoja muuhun käyttöön ja haluatko sijoittaa suoriin osakkeisiin. Suoriin osakkeisiin sijoittaminen ei mielestäni ole yhtä helppoa ja riskit ovat suuremmat kuin valmiiksi hajautettuihin, pienikuluisiin indeksirahastoihin sijoittaminen. Mikäli aiot pitää varojasi sijoituksissa kauan, esim. yli 10 vuotta, ilman yhtäkkisiä rahan tarpeita ja mikäli haluat esimerkiksi kerryttää osinkoja, suosittelen lämpimästi osakesäästötiliä. Mikään ei myöskään estä, että sinulla on sekä osakesäästötili, että arvo-osuustili olemassa, ja voit näin ollen sijoittaa yhtä aikaa sekä suoriin osakkeisiin, että rahastoihin, ETF:iin tai muihin pörssilistattuihin tuotteisiin samanaikaisesti.

Osingot sekä pitkä sijoitushorisontti ovat itselleni ne syy, miksi minun kannattaa sijoittaa osakesäästötilille arvo-osuustilin sijaan. Haluan kasvattaa jatkuvasti vuosittaista osinkovirtaa sekä lisätä osingoista saaduilla varoilla ja osakesäästötilille kuukausien mittaan talletetuilla varoilla lisää osinkoosakkeita. Tämän vuoksi olen myös siirtänyt hiukan alle kahdessa vuodessa kaikki osakkeissa olevat varani arvo-osuustililtä osakesäästötilille.

Toisaalta, mikäli treidaat usein osakkeita, eli pyrit tekemään nopeita voittoja ostamalla ja myymällä osakkeita, on osakesäästötilistä hyötyä ja saat voitot sijoitettua uudelleen ilman, että verokarhu verottaa varoja välissä. Tämä taktiikka ei niinkään minun juttuni. Mieluummin kerrytän vuosien mittaan osakkeiden lukumäärää niissä yhtiöissä, jotka arvioin kannattaviksi ja hyviksi sijoituskohteiksi.

Osakesäästötilin plussat:

  • korkoa korolle -ilmiön täysimääräinen hyödyntäminen
  • verohyöty – et maksa veroja myyntivoitoista ja osingoista osakesäästötilin sisällä
  • yksinkertaiset verotussäännöt (pl. ulkomaiset osingot)
  • helppo avata

Osakesäästötilin miinukset:

  • rajoitetut sijoitusinstrumentit (suorat osakkeet)
  • rajoitettu talletussumma ja osakesäästötilien lukumäärä /henkilö
  • verotus sama osingoille ja myyntivoitoille, kun nostat varoja
  • ulkomaisten osakkeiden osakkeiden verotus monimutkaisempaa

Piditkö kirjoituksesta? Sinua saattaa kiinnostaa myös tekstit osakesäästötilin avaaminen lapselle tai miten aloittaa osakesijoittaminen.

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Picture of Paula

Paula

Paula on elämäniloinen ja kunnianhimoinen, sijoittajana alkutaipaleella oleva nainen.

Johtamiseen, kehittämiseen ja viestintään suuntautuneella, finanssialan yrityksessä työskentelevällä Paulalla löytyy monipuolisia mielenkiinnon kohteita.

Sijoittamisen Paula aloitti vuonna 2021 ja sittemmin tutuksi ovat tulleet niin rahastot, osakkeet kuin kryptovaluutatkin.

Lapsuudesta asti säästämiseen tottunut Paula elelee Oulussa yhdessä avopuolison sekä kahden pojan kanssa.

Suurena haaveena Paulalla on tasapainotella entistä paremmin kodin, kaiken mielenkiintoisen tekemisen sekä työuralla etenemisen kanssa samalla varallisuutta ja elämänkokemusta kartuttaen.

Seuraa Instagramissa
Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirjeemme

Ilmoitamme sinulle ensimmäisten joukossa uusista tapahtumistamme ja 

Etsi sivuilta

Paulan aiemmat postaukset

Mikä on osakesäästötili

Mikä on osakesäästötili?

Mikä on osakesäästötili, ja miksi siitä puhutaan paljon sijoittamisesta puhuttaessa? Lue osakesäästötilistä sekä sen ominaisuuksista, jotta voit päättää, onko se oikea vaihtoehto omaan sijoittamiseesi.

Osavuosikatsaus, sijoittaminen, osakesijoittaminen

Osavuosikatsaus – mistä on kyse?

Osavuosikatsaus – mistä on kyse, ja miten voit sijoittajana hyötyä osavuosikatsausten aikana saatavasta tiedosta menestyäksesi sijoittajana? Blogiteksti avaa osavuosikatsausta terminä sekä osavuosikatsausten merkitystä sijoittajalle.

Jätä kommentti

Lataa ILMAINEN talouden-hallintapohja

Excel-pohja sisältää kuukausibudjetin, nettovarallisuuslaskelman, vuosiseurannan sekä yksittäisten kulujen seurantaa helpottavan taulukon.

*Lataamisen yhteydessä liityt sisäpiiriimme. Voit poistua milloin tahansa parilla klikkauksella.