Osakkeet vs. rahastot
Osakkeet vs. rahastot

Osakkeet vai rahastot – kumpi kannattaa valita?

Suomessa yleisin sijoitusmuoto on oma asunto, mutta osakkeet ja rahastot ovat myös erittäin suosittuja sijoituskohteita. Sortterin vuonna 2021 teettämän taloustutkimuksen mukaan jopa 60% suomalaisista sijoittaa osakkeisiin ja rahastoihin. Miehet ovat edelleen aktiivisempia sijoittajia (64%) kuin naiset, mutta naisten määrä sijoittajina (55%) on varsinkin viime vuosina kasvanut kovaa vauhtia.

Positiivista on myös se, että nuorten kiinnostus sijoittamista kohtaan on ollut hurjassa nousussa ja mm. vuoden 2022 lopulla Nordnet jakoi tilastojaan ja kertoi, että nuorten sijoittajien määrä kasvoi 12 prosenttia vaikka pörssissä vallitsi koko vuoden laskutrendi.

Tässä kirjoituksessa paneudumme osake- ja rahastosijoittamiseen ja voit pohdiskella kumpi sijoitusmuoto voisi olla juuri sinulle mieluisampi vaihtoehto, vai kenties molemmat.

Aloita sijoittaminen Nordnetissä!

Nordnet on yli 500 000 suomalaisen sijoittajan valinta.

Sijoita osakkeisiin tai aloita rahastosijoittaminen vain 15 eurolla!

Osakkeet vai rahastot?

Olisi helppo sanoa, että sinulle sopii tuo ja sinulle tuo…. Mutta näin ei voi tehdä. Jokainen meistä on oma yksilönsä ja jokaisella on oma taloudellinen tilanteensa ja tavoitteensa. Jokaisen on siis itse selvitettävä millainen sijoittaminen sopii omalle kohdalle. Tämän vuoksi emme jaa suoria sijoitusneuvoja (emmekä sellaisia saisi jakaakaan), vaan pyrimme avaamaan mistä osakkeissa ja rahastoissa on kyse sekä listaamme näiden kahden eroja.

Voimme heti alkuun sanoa, että toinen on ns. helppo ja vaivattomampi vaihtoehto ja toinen vaatii enemmän aikaa, selvittelyä ja oppimista. Näitä kahta vaihtoehtoa miettiessä kannattaakin pohtia realistisesti kuinka paljon haluaa käyttää aikaa sijoittamiseen, minkä luonteinen ihminen on, millaista riskiä olet valmis sietämään, kuinka paljon olet valmis sijoittamaan…. Ja niin edelleen.

Monesti voi käydä siten, että lähtee liikkeelle helposta ja vaivattomasta vaihtoehdosta, innostuu matkan varrella ja imeytyy mukaan sijoittamisen maailmaan. Hiljalleen alkaa janota sijoitussalkun laajentamista ja lopulta löytää itsensä tilanteesta, jossa markkinoiden seuraaminen ja eri kohteiden analysoiminen tuntuu luontevalta (mm. allekirjoittaneelle kävi juuri näin….) Samasta aiheesta kirjoittaa myös Paula Sijoitushullun päiväkirja osa 1. kirjoituksessa.

Toki voi olla myös niin, että rakastat helppoutta ja haluat käyttää sijoittamiseen mahdollisimman vähän aikaa nyt ja myös jatkossakin. Tämäkin on täysin ok ja mahdollista.

Oli lähtötapa millainen tahansa, tärkeintä koko hommassa on se, ettei tee aloittamisesta itselle liian suurta kynnystä tai odota täydellistä hetkeä, jolloin tuntisi olevansa 100 % ”valmis”. Voin heti puhkaista kuplan ja sanoa, ettei täydellistä hetkeä 99 % todennäköisyydellä tule koskaan vastaan. Jostain on aloitettava. Tekemällä, kokemalla ja tutkimalla oppii. Jos aloittaminen tuntuu ylitsepääsemättömän vaikealta, voit kysyä mm. oman pankin sijoitusneuvojalta apua.

Mitä osakkeet ovat?

Osake on yhtä kuin osuus yhtiöstä. Kun ostat osaketta, tulee sinusta yksi yhtiön omistajista.

Osakkeet ovat arvopapereita, jotka edustavat omistusoikeutta yhtiössä. Eli jos esimerkiksi ostat Sammon osakkeita, omistat palan Sampo yhtiötä ja näin sinusta tulee yksi Sampo yhtiön lukuisista omistajista.

Osakkeenomistajana sinulle avautuu erilaisia oikeuksia, kuten mm. olet oikeutettu saamaan yhtiön jakamaa osinkoa ja saat äänioikeuden ja mahdollisuuden osallistua yhtiökokouksiin ja tätä kautta mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon.

Jos mietit, miten voit tienata osakesijoittamisen avulla, käytännössä tuotto voi syntyä osakkeiden arvonnousun tai osinkojen kautta. Käytännössä tämä voi tapahtua mm. niin, että ostat jonkin tietyn pörssiyhtiön, kuten esimerkiksi Sammon osakkeita 10 000 eurolla. Omistat osakkeet yhteensä 10 vuotta, jonka aikana sijoituksesi arvo on noussut 15 000 euroon. Päätät myydä Sammon osakkeet pois ja näin ollen saamasi tuotto on lopulta 5 000 euroa (emme huomioineet esimerkissä verotusta). Tämän lisäksi Sampo on myös osingonmaksaja, eli olet kuluneen kymmenen vuoden aikana olet hyötynyt arvonnousun lisäksi myös osinkotulosta, jota olet saanut x-euroa.

Huomioi kuitenkin, ettei tuotto ole aina varmaa ja tappiotakin voi syntyä. On tärkeä perehtyä sijoittamisen perusteisiin ja pohtia mitä kaikkea tulee selvittää ennen kuin valitset sijoituskohteita salkkuusi.

Osakesijoittaminen on paljon muutakin kuin kurssigraafi

Moni erehtyy näkemään osakesijoittamisessa vain kurssigraafit. Osakesijoittaminen ei ole vain kurssigraafien tuijottelua, vaikka monesti se saattaa siltä tuntua. Monesti varsinkin aloittelevat sijoittajat voivat kiinnittää huomiota pelkästään osakkeiden hintaan ja unohtavat, että jokaisen osakkeen takana on oikea yhtiö ja liiketoiminta.

Yhtiön todellinen arvo ei määräydy pelkästään sen hetkisen osakekurssin perusteella, vaan se on erilaisten tekijöiden summa, kuten yrityksen liiketoimintamalli, kilpailuasema, johto ja kasvunäkymät. Hyvä sijoittaja pyrkii ymmärtämään syvällisesti itse yritystä ja toimialaa ja tekee sijoituspäätöksensä kokonaisvaltaisen analyysin pohjalta (ei niinkään intuitiolla kurssigraafeja tuijottaen).

Kannattaa muistaa, että osakekurssi on vain yksi mittari, ja se voi heitellä monista syistä, jotka eivät välttämättä heijasta yrityksen todellista, sen hetkistä tilaa. Esimerkiksi markkinapsykologia, uutiset ja makrotaloudelliset tekijät voivat aiheuttaa lyhytaikaisia kurssivaihteluita. Pitkällä tähtäimellä yrityksen perustekijät, kuten sen kyky tuottaa voittoa ja kasvaa, ovat paljon merkittävämpiä. Siksi on tärkeää muistaa, että osakesijoittaminen ei ole vain kurssigraafien ja numeroiden seuraamista, vaan taustalla olevan yhtiön liiketoiminnan ymmärtämistä.

Mitä rahastot ovat?

Rahasto on hieman kuin hedelmäkori, johon on kerätty useita eri sijoituskohteita. Jos sijoitat rahastoon, omistat pienen palan jokaista rahastossa olevaa kohdetta.

Rahasto on kuin suuri pankkitili, jonne kerätään yhteen sijoittajien varat ja jotka rahastonhoitaja sijoittaa eteenpäin ennalta määriteltyjen sääntöjen mukaisesti. Eli rahastoon ei voida ostaa ihan mitä arvopapereita sattuu (arvopapereilla tarkoitetaan mm. osakkeita, korkoja tai vaikka johdannaisia), vaan pelkästään sitä, mikä menee rahaston sääntöjen kanssa yhteen.

Esimerkkinä voidaan käyttää Suomen suosituinta rahastoa eli Nordnetin Suomi ESG -indeksirahastoa. Sijoittajat siirtävät omia varojaan kyseiseen rahastoon eli tekevät rahastomerkintöjä. Rahastoa ylläpitävä taho sijoittaa rahastossa olevat sijoittajien varat sääntöjen mukaisesti eteenpäin. Tässä tilanteessa Nordnetin Suomi indeksirahaston säännöt ovat seuraavat: Rahasto on Suomen markkinoille sijoittava osakeindeksirahasto, ja rahaston tavoitteena on jäljitellä OMX Helsinki 25 ESG Responsible Gross -indeksiä.

Kyseinen OMX Helsinki 25 ESG Responsible Gross tarkoittaa indeksiä, joka seuraa Suomen 25 suurimman ja vaihdetuimman, ESG-vastuullisuusmittareiden kanssa yhteensopivan, yhtiön osakkeen kehitystä. Nasdaqin sivuilta löytyy lisätietoa kyseisestä indeksirahastosta.

Jos mietit, miten rahastosijoittamisella voi tienata, tapahtuu se hyvin samalla tavalla kuin osakesijoittamisessa eli rahaston arvonnousun kautta. Jos esimerkiksi sijoitat osakerahastoon ja rahastossa olevien osakkeiden arvo nousee, heijastuu tämä rahaston arvoon. Lisäksi jos rahasto omistaa osinkoa maksavien yhtiöiden osakkeita, rahasto monesti uudelleen sijoittaa osinkovarat, joka myös heijastuu rahaston arvoon. Tällaisia rahastoja kutsutaan kasvuosuudellisiksi rahastoiksi. Voit lukea aiheesta lisää täältä

Mistä tietää kumpi vaihtoehto kannattaa valita?

Valinta osakkeiden ja rahastojen välillä riippuu monista eri tekijöistä, kuten omasta sijoitushorisontista, riskinsietokyvystä, tavoitteista ja halusta osallistua aktiivisesti sijoittamiseen. Kannattaa pohtia mm. seuraavia asioita:

Kuinka pitkäksi aikaa olet valmis sitomaan rahasi kiinni sijoituksiin? Eli koska tarvitset rahasi takaisin. Jos aiot pitää rahasi sijoituksissa jopa vuosikymmeniä, silloin osakkeet voivat olla parempi valinta (toki rahastoissakin pitkä sijoitusaika on hyvä asia). Historiallisesti osakkeet ovat tarjonneet parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä osakkeiden volatiliteetti eli hinnanvaihtelu voi olla suurta ja osakkeiden arvo vaihdella suurestikin esimerkiksi parin seuraavan vuoden aikana.

Jos taas sijoitusaikasi on lyhyempi, esimerkiksi 5-6 vuotta, etkä halua ottaa niin suurta riskiä, silloin rahastot voivat olla parempi valinta. Monet rahastot, kuten indeksirahastot ovat vakaampia, ja voivat tarjota kohtuullisempia tuottoja lyhyemmällä aikavälillä.

Millainen on riskinsietokykysi? Osakkeet ovat yleensä riskialttiimpia sijoituskohteita kuin rahastot, erityisesti jos sijoitat vain yksittäisiin osakkeisiin. Rahastoissa riski hajautetaan saman tien useisiin eri osakkeisiin tai jopa omaisuusluokkiin, mikä vähentää riskiä.

Monesti yliarvioimme riskinsietokykymme. Tämän vuoksi on hyvä pohtia asiaa syvällisemmin ja miettiä mm. omaa taloudellista tilannetta. Onko taloudellinen tilanne vakaa? Löytyykö puskuria? Jos taloudellinen tilanteesi on hyvällä mallilla, silloin riskinsietokykysi voi olla korkeampi. Jos taas taloudellinen tilanteesi on heikko ja kenties työn jatkuminen epävarmaa, riskinsietokykysi voi olla matalampi.

Mieti myös, millainen olet ihmisenä? Stressaannutko helposti? Miltä sinusta tuntuisi jos sijoitustesi arvo laskisi yhtäkkiä 50%? Paljonko sijoitusten arvo voi tippua ennen kuin menetät yöunesi?

Kuinka paljon olet valmis käyttämään aikaa? Oletko ihminen, joka kaipaa helppoutta vai haluatko pysyä ajan tasalla ja analysoida eri yhtiöitä? Osakepoiminta vaatii aikaa, analysointia ja seuraamista, se kävi varmasti selväksi ylempänä kun kerroimme osakesijoittamisen olevan muutakin kuin vain kurssigraafien tuijottamista. Rahastot taas parhaassa tilanteessa voivat olla sijoituskohteita, joissa sinun ei tarvitse tehdä juuri mitään – voit halutessasi jopa automatisoida sijoittamisen.

Kuinka paljon olet valmis sijoittamaan? Osakesijoittaminen vaatii yleensä hieman enemmän pääomaa ja rahastosijoittaminen onnistuu jo 15 eurolla. Osakesijoittamisessa kuulee usein puhuttavan 1% kulusäännöstä ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kulujen olisi hyvä pysyä maksimissaan yhdessä prosentissa, ettei kulut syö liikaa tuottoja. Jos osakeoston yhteydessä välityspalkkio on esimerkiksi 9 euroa, tarkoittaa tämä, että olisi hyvä sijoittaa ainakin 900 euroa, jotta sääntö toteutuu. Jos taas päätät sijoittaa osakkeisiin 100 euroa ja välityspalkkio on sama 9 euroa, on kulu silloin 9% sijoitetusta summasta. Sijoituksen arvo saa nousta melkoisesti ennen kuin pääset tuotoille.

Kulupuoleen on hyvä kiinnittää huomiota myös rahastojen kohdalla. Varsinkin aktiiviset rahastot voivat periä korkeita kuluja, jotka syövät tuottoja. Olemme listanneet kaikki erilaiset rahastojen perimät kulut. Voit lukea listan täältä. Suosittelemme myös tutustumaan Korkoa korolle -ilmiöön klikkaamalla tästä.

Kannattaa huomioida, ettei ole yksiselitteistä vastausta siihen, kumpi on parempi vaihtoehto – osakkeet vai rahastot. Tärkeintä on tunnistaa omat tarpeet ja tavoitteet ja tehdä näiden pohjalta sopivat valinnat. Itse suosimme, että sijoitussalkusta löytyy molempia, niin osakkeita kuin myös rahastoja. Tämä auttaa hajauttamaan sijoituksia riittävästi, jonka avulla voi hallita riskiä.

Aloita sijoittaminen Nordnetissä!

Nordnet on yli 500 000 suomalaisen sijoittajan valinta.

Sijoita osakkeisiin tai aloita rahastosijoittaminen vain 15 eurolla!

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest

Seuraa Somessa

Uusimmat postaukset

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirjeemme

Ilmoitamme sinulle ensimmäisten joukossa uusista tapahtumistamme ja 

Etsi sivuilta

Samankaltaiset postaukset

Jätä kommentti

Lataa ILMAINEN talouden-hallintapohja

Excel-pohja sisältää kuukausibudjetin, nettovarallisuuslaskelman, vuosiseurannan sekä yksittäisten kulujen seurantaa helpottavan taulukon.

*Lataamisen yhteydessä liityt sisäpiiriimme. Voit poistua milloin tahansa parilla klikkauksella.