Nordnet sijoitusvakuutus
Nordnet sijoitusvakuutus

Nordnet sijoitusvakuutus – mistä on kyse?

*Kirjoitus sisältää kaupallisia linkkejä

Sijoitusvakuutus on pitkäaikaiseen sijoittamiseen tarkoitettu säästöhenkivakuutus, jossa yhdistyvät sijoittaminen ja henkivakuuttaminen. Tällä sivulla käyn kattavasti läpi mikä sijoitusvakuutus on, miten se toimii, mitkä ovat hyödyt sijoittajalle sekä mitä mieltä itse olen sijoitusvakuutuksesta. Mukavia lukuhetkiä!

Nordnetin syksyllä 2023 lanseeraama sijoitusvakuutustuote edustaa kehitystä alan tarjonnassa ja luo kovan vastuksen kilpailijoille. Toisin kuin aiemmat pankkien tarjoamat sijoitusvakuutuspalvelut, Nordnetin vaihtoehto on edistyksellisempi ja avaa laajemmat mahdollisuudet sijoittajille.

Perinteisesti tarjolla olleet sijoitusvakuutukset ovat olleet rajoitettuja sekä rahastovalikoimaltaan että osakkeiden osalta, palvellen lähinnä pankkien varakkaimpia asiakkaita. Nordnetin tuoma uusi tuote tekee sijoitusvakuutuksista entistä saavutettavampia suuremmalle yleisölle, poistaen samalla aiempien rajoitukset ja alentamalla kustannuksia.

Sijoitusvakuutus ei ole uusi keksintö, mutta Nordnet mullisti ehtoja ja digitalisoi sijoitusvakuutuksen uuteen muottiin

Miten sijoitusvakuutus toimii?

Sijoitusvakuutuksen kohdalla on tärkeä ottaa huomioon, että sijoitusvakuutuksessa on kyse henkivakuutuksesta, joka päättyy kuolemaan tai jos lunastat varat aiemmin. Eli voit hyödyntää sijoitusvakuutusta elinaikanasi itse tai voit asettaa sijoitusvakuutukselle yhden tai useamman edunsaajan, jolle haluat sijoitusvakuutuksesi varallisuuden siirtää kuolemasi jälkeen. Edunsaajat saavat sijoitusvakuutuksessa olevat varat suhteellisen nopeasti kuolemantapauskorvauksen kera, koska varat eivät kuulu kuolinpesään.

Edunsaajamääräys ohittaa perintöoikeuden ja varmistaa, että vakuutuskorvaukset menevät halutulle henkilölle tai henkilöille

Nordnet.fi

Käytännössä: Sijoitusvakuutuksen ottaja siirtää sijoitusvakuutukseensa rahaa, jolla hankitaan haluttuja sijoitusinstrumentteja, kuten osakkeita, rahastoja ja / tai ETF:iä. Rahaa voi siirtää kerralla tietyn summan tai tasaisesti ajan mittaan. Sijoitusvakuutuksessa ei ole talletusrajaa, joten rahaa voi siirtää niin paljon kuin haluaa.

Sijoitusinstrumenttien hankinta tapahtuu siten, että lähetät henkivakuutusyhtiölle pyynnön esimerkiksi Koneen osakkeen ostamisesta, jonka jälkeen henkivakuutusyhtiö tarkistaa pyyntösi ja joko toteuttaa sen tai hylkää, mikäli pyyntö ei ole ehtojen mukainen. Eli sijoitusvakuutuksen kohdalla instrumenttien ostaminen ja myyminen muistuttavat hyvin paljon esimerkiksi suoraa osakepoimintaa, mutta välikätenä on henkivakuutusyhtiö, joka päättää, meneekö ehdotuksesi läpi vai ei.

Vaikka sijoitusvakuutus tarjoaa monipuolisia etuja, on tärkeää ymmärtää sen toimintaperiaatteet. Sijoitusvakuutuksessa varat siirtyvät henkivakuutusyhtiön taseeseen, mikä tarkoittaa, että käyttäjä ei omista suoraan sijoitusvakuutuksessa olevia sijoituskohteita. Tämän takia käyttäjällä ei ole samanlaisia oikeuksia kuin esimerkiksi osakesäästötilin kautta toteutetussa suorassa osakekaupassa, jossa sinusta tulee yksi pörssiyhtiön omistajista ja sinulla on oikeus osallistua mm. yhtiökokoukseen. Osingot toki on mahdollista saada sijoitusvakuutuksessakin, mutta muuten et voi hallinnoida varoja tai määrätä niistä.

Ilmoitat henkivakuutusyhtiölle pyyntöjä ja yhtiö toteuttaa ne jos toteuttaa

Sijoitusvakuutuksen hyödyt

Nordnetin sijoitusvakuutuksen parhaimpia hyötyjä ovat:

  • verotehokkuus
  • laaja sijoitusvalikoima
  • joustavuus
  • edullisuus
  • helppokäyttöisyys
  • tehokas perintösuunnittelu

Sijoitusvakuutus ja osakesäästötili ovat huomattavan samankaltaisia tuotteita. Molemmat mahdollistavat kaupankäynnin verotehokkaasti, ja verot realisoituvat vasta, kun varoja nostetaan tililtä. Noston yhteydessä sovelletaan pääomaverotusta, mikä tarkoittaa, että sijoitusvakuutuksen sisällä voi vaihtaa sijoituskohteita ilman välitöntä veroseuraamusta.

Sijoitusvakuutuksen ehdottomia etuja osakesäästötiliin verrattuna ovat talletusrajan puuttuminen ja laajempi sijoitusvalikoima, johon sisältyvät osakkeiden lisäksi rahastot ja ETF:t. Toki esimerkiksi osakkeiden kohdalla tarjonta on niukempaa, ja kaikkia pörssejä ei ole saatavilla. Sijoitusvakuutuksen sisällä voi sijoittaa Pohjoismaiden, Saksan, Englannin ja Yhdysvaltojen pörsseihin. Osakesäästötiliin verrattuna sijoitusvakuutuksessa et omista vakuutuksessa olevia kohteita konkreettisesti.

Muilla sijoitusvakuutusta tarjoavilla tarjonta on usein erittäin suppeaa ja saatavilla on vain pankkien omia, korkeakuluisia rahastoja. Monesti myös esimerkiksi osakkeet ovat saatavilla vain korkean profiilin asiakkailla eli niillä, joilla on enemmän rahaa sijoitusvakuutuksessa sisällä. Nordnetin sijoitusvakuutuksessa kaikilla sijoitusvakuutuksen ottajilla on samat instrumentit saatavilla.

Kulujen osalta Nordnetin sijoitusvakuutus on huomattavasti edullisempi kuin kilpailijoilla. Palvelussa ei ole talletus- tai nostopalkkiota. On olemassa kuitenkin vuotuinen hallinnointipalkkio, joka on 100 000 euroon saakka 0,3 % ja tämän ylittävästä summasta 0,15 %. Lisäksi sijoitusvakuutuksessa maksat riskipreemiota, joka käytännössä tarkoittaa lisäkustannusta, jonka vakuutuksenottajana maksat vakuutussäästön osalta. Suht nuoren henkilön kohdalla puhutaan erittäin pienistä, alle euron kuukausisummista.

Kiinteiden kulujen päälle tulee mahdolliset kaupankäyntikulut, joita syntyy osake- ja ETF-kaupoista. Rahastoissa ei ole merkintä- tai lunastuspalkkiota, mutta kannattaa kuitenkin huomioida, että eri rahastoissa voi olla omat sisäiset kulunsa, joihin kannattaa tarkasti perehtyä. Sama ETF:ien kohdalla.

Nordnetin digitalisoitu sijoitusvakuutus on helposti hallinnoitavissa Nordnetin sovelluksessa, mikä tekee käytöstä vaivatonta niille, jotka ovat jo tuttuja Nordnetin alustan kanssa.

Perinnön suunnittelemisen kannalta sijoitusvakuutus vaikuttaa toimivalta. Pystyt itse päättämään kenelle varallisuutesi siirrät tehokkaasti kuolemasi jälkeen. Tällöin varasi eivät kuulu kuolinpesään, jonka myötä varat siirretään mahdollisimman nopeasti edunsaajalle. Näin varallisuus siirtyy tehokkaasti ilman testamenttia.

Tulevaisuudessa Nordnetin sijoitusvakuutus tuo mahdollisuuden ETF-kuukausisäästämiseen ja luottolimiitin hyödyntämiseen. Nämä molemmat lisäävät käyttämisen joustavuutta ja vaihtoehtoja sijoittamiseen.

Sijoitusvakuutuksen riskit

Kuten aiemmin mainitsin, sijoitusvakuutuksessa varat menevät henkivakuutusyhtiön taseeseen. Näin ollen henkivakuutusyhtiö omistaa varat rahan siirron myötä. Jos kävisi niin huonosti, että henkivakuutusyhtiö menisi konkurssiin, tällöin varasi olisivat vaarassa. Toki olet jonossa ensimmäisenä, joka saa varoja ulos konkurssipesästä, mutta niin on moni muukin. Nordnet pyrkii pitämään tarkasti huolta omasta vakavaraisuudestaan, mutta on hyvä ymmärtää mahdollinen konkurssin riski ja miten se voi vaarantaa sijoitusvakuutuksen varat. Toisin kuin esimerkiksi arvo-osuustilin kohdalla, sijoitusvakuutuksissa ei ole olemassa talletussuojaa.

Lainsäädäntö voi muuttua, ja nämä muutokset voivat vaikuttaa esimerkiksi verotukseen. Sijoitusvakuutuksen avulla on voitu toteuttaa erilaisia varallisuudenhallinnan ja verotuksen strategioita, mutta on tärkeää olla tietoinen, että lainsäädännössä voi tapahtua muutoksia, ja näihin voidaan haluta jossain kohtaa puuttua. Voit tutustua tarkemmin riskeihin Nordnetin sivuilla.

Sijoitusvakuutuksen rajoitukset

Vaikka sijoitusvakuutus tarjoaa monia etuja, siinä on myös rajoituksia, jotka on tärkeä ottaa huomioon. Ensimmäinen merkittävä rajoitus on minimitalletus, joka on 5 000 euroa. Tämä voi toimia esteenä monille sijoittajille, sillä aloituskynnys on suhteellisen korkea.

Sijoitusvakuutuksessa ei ole mahdollista käydä valuuttakauppaa eikä siinä ole erillistä valuuttatiliä. Toimeksiantopyynnöt tulee tehdä ainoastaan euroissa, ja henkivakuutusyhtiö muuttaa valuutan kaupan yhteydessä, mikä saattaa aiheuttaa erillisiä kuluja (valuutanvaihtokulu on 0,25 %).

Nopeatempoista päiväkauppaa ei myöskään pysty tekemään sijoitusvakuutuksen kautta. Samaa kohdetta ei voi ostaa ja myydä saman päivän aikana, sillä tällaiset pyynnöt hylätään henkivakuutusyhtiön toimesta.

Tietyt sijoituskohteet ovat myös kiellettyjä, kuten listaamattomat osakkeet, joukkovelkakirjat, REIT-yhtiöt, johdannaiset sekä etuoikeutetut osakkeet. On tärkeää olla tietoinen näistä rajoituksista, kun harkitset sijoitusvakuutuksen käyttöä.

Mitä mieltä olen sijoitusvakuutuksesta?

Sijoitusvakuutus vaikuttaa suhteellisen houkuttelevalta vaihtoehdolta, tarjoten monipuolisia mahdollisuuksia sijoittajalle. Eniten sijoitusvakuutus kilpailee osakesäästötilin kanssa, ja se voi olla varteenotettava vaihtoehto, jos olet pitkäjänteinen sijoittaja, joka tavoittelee verotehokasta sijoittamista osakkeisiin, rahastoihin ja ETF:iin. Erityisesti suuremmilla sijoitussummilla ja ennakkoon tehtävällä perintösuunnittelulla on mahdollista saavuttaa sijoitusvakuutuksen parhaimmat hyödyt.

Sijoitusvakuutus siirtää verotuksen hamaan tulevaisuuteen

Vaikka sijoitusvakuutus siirtää verotusta tulevaisuuteen, on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon kulut. Esimerkiksi osakesäästötili voi olla edullisempi vaihtoehto, erityisesti jos sijoitussalkku koostuu pääasiassa osakkeista, poistaen vuotuiset hallinnointipalkkiot.

Sijoitusvakuutuksen vahvuus korostuu erityisesti rahastojen ja ETF:ien verohyödyissä, joita osakesäästö- tai arvo-osuustilillä ei voi hyödyntää. Joustavuus nostojen suhteen, ilman ylimääräisiä kuluja, sekä mahdollisuus vaihtaa edunsaajaa ajan myötä ovat myös merkittäviä etuja.

Esimerkiksi riskisempien sijoitusten vaihtaminen matalariskisempiin vaihtoehtoihin sijoitusvakuutuksen sisällä ajan myötä voivat tarjota sijoittajalle joustavuutta ja mahdollisuuden sopeutua elämäntilanteisiin.

Sijoitusvakuutuksen päättyminen joko kuolemaan tai varojen lunastukseen, ilman kertyneen tuoton verotusta sijoituksia vaihdettaessa, vahvistaa sen houkuttelevuutta pitkäaikaisessa sijoittamisessa. Näin korkoa korolle -ilmiö pääsee vakuutuskuoressa kunnolla jylläämään. Tätä tukee myös talletusrajan puuttuminen. Siinä, missä osakesäästötilillä talletusraja on 50 000 euroa (kohta 100 000 euroa), sijoitusvakuutukseen voi siirtää rahaa niin paljon kuin haluaa.

Nordnetin kulupolitiikka asettaa sijoitusvakuutuksensa ainakin muihin palveluntarjoajiin verrattuna myönteiseen valoon. Esimerkiksi Taloustaito uutisoi aiemmin, miten ”Sijoituskorin kustannukset asiakkaalle saattoivat olla lähes kaksinkertaiset verrattuna vastaavalla riskillä sijoittavaan rahastoon”. Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota suomalaisten sijoitusvakuutusten korkeisiin kuluihin ja henkivakuutusyhtiöitä kohtaan on tehty selvityksiä tuotteista, joissa asiakkaan saama hyöty vaikuttaa raskaiden kulujen vuoksi kyseenalaiselta (Taloustaito). Tämän vuoksi on aina tärkeää muistaa kulukriittisyys, ja olla tarkasti tietoinen mistä maksaa, paljonko maksaa ja kannattaako maksaa.

Valitsi kenen palveluntarjoajan sijoitusvakuutuksen tahansa, kuluihin tulee kiinnittää aina tarkasti huomiota, koska kulut ovat ne, jotka syövät verohyödyn

Suoralla sijoittamisella ilman välikäsiä pystyy aina itse hallitsemaan kulupuolta. Kannattaa miettiä sijoitusvakuutuksen kohdalla mikä sopii itselle ja omiin tarpeisiin parhaiten: arvo-osuustili, osakesäästötili vai sijoitusvakuutus vai jokin näiden yhdistelmä? Päättelyn perusteella voi tehdä loppuratkaisun. Itse en koe tällä hetkellä, että sijoitusvakuutus olisi omaan sijoittamiseen sopiva. Varsinkaan nyt, kun osakesäästötilin talletusraja on nousemassa ja arvo-osuus- ja osakesäästötilit täyttävät tämän hetkiset tarpeet.

Nostettakoon vielä esiin porsaanreikä: Sijoitusvakuutukset ovat yksi keino ns. piilottaa omaa varallisuutta ja omistajuutta. Sijoitusvakuutuksen kautta varallisuus siirtyy henkivakuutusyhtiölle, jolloin tämä varallisuus ei ole enää ns. omaa varallisuutta eikä omistukset näy omissa verotiedoissa. Tämä voi toimia jossain kohtaa porsaanreikänä erilaisessa kikkailussa ja porsaanreikien metsästämisessä.

Sijoitusvakuutus päättyy joko kuolemaan tai varojen lunastukseen, ja kertynyttä tuottoa ei veroteta sijoituksia vaihdettaessa. Tämä tekee sijoitusvakuutuksesta houkuttelevan vaihtoehdon pitkäaikaiseen sijoittamiseen ja korkoa korolle -ilmiön vahvistamiseen.

Sijoitusvakuutus ja verotus

Yleisesti ottaen sijoitusvakuutus muistuttaa paljon osakesäästötiliä, sillä verotus realisoituu vasta kun nostat rahaa tililtä. Eli tuotosta maksat veroa vasta nostohetkellä, ja tappiot voit vähentää vasta, kun sijoitusvakuutus lopetetaan. Tappiot ovat vähennyskelpoisia 10 vuoden ajan.

Jos käytät sijoitusvakuutusta henkilökohtaisesti, voit nostaa sijoitusvakuutuksesta varoja milloin tahansa, ja maksat tuotoista vain pääomatuloverotuksen mukaisen veron, joka on voitosta joko 30 tai 34 prosenttia.

Kun harkitaan edunsaajan verotusta, lähiomaisen tulisi ottaa huomioon perintöverotus, kun taas muun kuin lähiomaisen kohdalla on huomioitava lahjavero.

Tutustu Nordnetin sijoitusvakuutukseen täältä

Huom! Tämän sivun sisältöä ei tule ottaa sijoitusneuvona

Sijoitusvakuutuksen myöntää Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike. Nordnet Livsforsikring AS Suomen sivuliike myy sijoitusvakuutusta Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen avulla.

Aloita sijoittaminen Nordnetissä!

Nordnet on yli 500 000 suomalaisen sijoittajan valinta.

Sijoita osakkeisiin tai aloita rahastosijoittaminen vain 15 eurolla!

*Sisältää kaupallisen linkin

Mitä mieltä olit kirjoituksesta?
+1
4
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Merita

Merita

Tervetuloa blogiini!

Olen @naisetpuhuurahasta tiimin perustaja ja intohimoinen rahapuheen kasvattaja.

Sijoittamisen aloitin vuonna 2013 eli tänä vuonna tuli täyteen kymmenen vuotta.

Blogissa pääset seuraamaan sijoitusmatkaani sekä salkkuni ja tavoitteideni kehittymistä.

Seuraa Instagramissa
Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirjeemme

Ilmoitamme sinulle ensimmäisten joukossa uusista tapahtumistamme ja 

Etsi sivuilta

Meritan aiemmat postaukset

miksi kannattaa sijoittaa

Miksi kannattaa sijoittaa?

Oletko havahtunut huomaamaan, että mielessäsi on alkanut kypsyä ajatus sijoittamisen aloittamisesta? Tähän saakka jokin on

Jätä kommentti

Lataa ILMAINEN talouden-hallintapohja

Excel-pohja sisältää kuukausibudjetin, nettovarallisuuslaskelman, vuosiseurannan sekä yksittäisten kulujen seurantaa helpottavan taulukon.

*Lataamisen yhteydessä liityt sisäpiiriimme. Voit poistua milloin tahansa parilla klikkauksella.