Vastuullisuuspäätökset sijoittamisessa

Disclaimer: Tekstissä mainitut yhtiöt eivät ole sijoitussuosituksia suuntaan tai toiseen. Mainitsemani yhtiöt ja niiden vastuullisuus on tässä tekstissä vain ja ainoastaan minun mielipiteeni, ei minkään virallisen toimijan tekemä arviointi.

Vastuullisuus eri elämän osa-alueilla on nostanut profiiliaan viimeisten vuosien aikana kiihtyvällä tahdilla. Siinä missä yksittäiset ihmiset tekevät päivittäin omissa kulutusvalinnoissaan vastuullisuuden ohjaamia päätöksiä, on myös päättäville tahoille aina EU:n tasolta paikallishallintoon asti asetettu vaatimuksia vastuullisuuskysymykset huomioivasta päätöksenteosta. Vastuullisuus huomioiden muovautuneet yhteiskunnalliset rakenteet luovat ne edellytykset, joissa me tavalliset kansalaiset arkisia päätöksiämme teemme. Yhtenä tällaisena rakenteena voisi ajatella myös sijoitustoiminnassa ilmeneviä yhteisesti sovittuja käytänteitä tai reunaehtoja, joiden puitteissa esimerkiksi vastuullisuutta omissa sijoituksissa on helpompi noudattaa.

Vastuullisuuden mittarit

Kun puhumme vastuullisesta sijoittamisesta, sitä on mahdollista tarkastella kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on tutkia, onko sijoituskohde laajasti tunnustettuja vastuullisuuden periaatteita noudattava. Esimerkiksi ESG-sijoittaminen (Environmental, Social, Governance) tarkoittaa sijoittamista, jonka kohteita arvioidaan ympäristön, sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvän hallintotavan noudattamisen näkökulmista. Monet pankit tarjoavat esimerkiksi rahastoja, jotka sijoittavat ESG-tekijöiden mukaan kuratoituihin yhtiöihin. Näin vastuullisuusarviointi on tehty yksityissijoittajan puolesta, ja kokonaisuuteen on valittu vain ESG-vastuullisuuskriteerit täyttäviä yhtiöitä. Nämä tiedot löytää yleensä rahastojen avaintietoasiakirjasta tai pankin sivuilta kunkin rahaston tiedoista.

Toinen tapa tehdä omia sijoituksiaan koskevia päätöksiä on lähteä miettimään omia arvojaan ja niiden mukaisesti ensin vaikkapa poissulkumenetelmällä kartoittamaan, mihin ei ainakaan halua rahojaan sijoittaa. Näin voi erityisesti suoria osakeostoja pohtiessaan tehdä rajausta sen mukaan, miten itse määrittää vastuullisuuden.

Itse olen esimerkiksi sulkenut potentiaalisten sijoituskohteiden listalta pois aseisiin, päihteisiin ja pikamuotiin liittyvät yritykset. Myös terveydenhuoltopalveluita tarjoavat yritykset ovat ainakin toistaiseksi ei-listallani. Lisäksi selkeästi ympäristön kannalta kyseenalaiset yhtiöt, kuten lento-, öljy- tai kaivosyhtiöt ovat ei-listallani. Nämä eivät ehkä ole niin selkeästi mustavalkoisia, sillä esimerkiksi kotimainen Neste on tehnyt myös paljon uraauurtavaa työtä uusiutuvien polttoaineiden kanssa, ja kaivostoiminnalla vastataan sähköisen liikkumisen tarpeisiin akkumateriaalien kaivamisen muodossa.

On myös realismia, että jokainen yritys tai rahasto eivät voi vastata kaikkiin vastuullisuuskriteereihin täydellisesti, erityisesti jos on kyse omasta, henkilökohtaisesti määritellystä vastuullisuudesta. Jo lähtökohtaisesti luonnonvaroja jossakin muodossa hyödyntävä yritys on ympäristövastuullisuuden kannalta kysymysmerkki, ja toisaalta pääsääntöisesti vastuullisesti toimivalla yrityksellä jokin toiminnan osa-alue voi vielä sakata pahastikin. Tässä kohtaa tuleekin pohdittavaksi se, miten tiukat standardit yrityksille asettaa, vai onko joitakin tekijöitä, joiden merkitys on itselle vähäisempi.

Arvot ja tuotto vaakakupissa

Sijoittamisessa ja erityisesti vastuullisuuteen pyrkivässä sijoittamisessa ei varmasti pitkään aikaan, jos koskaan, voi olla täydellinen. On kuitenkin jo iso askel oikeaan suuntaan, jos alkaa miettimään vastuullisuutta ja omien sijoitustoimien vaikutusta laajemmin. Lopulta sijoittaminen on omien rahojen käyttämistä ja kuten kuluttamisessakin, myös sijoittamisessa olisi hyvä miettiä mihin haluaa käyttää omia varojaan.

Kuten jo aiemmin mainitsin, vastuullisuusasioissa on todennäköisesti jokaisessa yhtiössä parantamisen varaa. Myös viherpesu on valitettava ilmiö, mikä olisi hyvä oppia tunnistamaan ja näkemään sen taakse yrityksen todellisen toiminnan piirteet. Myös tunnustettujen vastuullisuuskriteerien mukaan arvioidut yhtiöt voivat olla ristiriidassa omien arvojen mukaisen vastuullisuuskäsityksen kanssa. Olen itse joutunut sijoittamisessa joustamaan omista näkemyksistäni sijoittaessani oman pankkini rahastoon, joka kertoo noudattavansa ESG-periaatteita, mutta rahaston omistuksista löytyy esimerkiksi Amazon. En itse koe Amazonin täyttävän omia vastuullisuuskriteerejäni, mutta toisaalta sen osuus rahastosta on sen verran pieni, että olen pystynyt katsomaan asiaa läpi sormien. Tässä tullaankin siihen pohdintaan, rajanvetoon ja joustoon, mitä jokainen sijoittaja joutuu omalla kohdallaan pohtimaan.

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Picture of Annimaija

Annimaija

Annimaija on pirkanmaalainen kahden lapsen äiti, avovaimo ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

Vastuullisuusasiat ovat sijoittamisessa ja kuluttamisessa Annimaijan sydäntä lähellä, ja koulutustaustan kautta myös erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt sekä näiden suhde talouskysymyksiin ovat mielenkiinnon kohteena.

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirjeemme

Ilmoitamme sinulle ensimmäisten joukossa uusista tapahtumistamme ja 

Etsi sivuilta

Annimaijan aiemmat postaukset

Työhönpaluu

Miltä työhönpaluu pitkän tauon jälkeen tuntuu? Kesä ei ole vielä ohi ja monella on vielä

Jätä kommentti

Lataa ILMAINEN talouden-hallintapohja

Excel-pohja sisältää kuukausibudjetin, nettovarallisuuslaskelman, vuosiseurannan sekä yksittäisten kulujen seurantaa helpottavan taulukon.

*Lataamisen yhteydessä liityt sisäpiiriimme. Voit poistua milloin tahansa parilla klikkauksella.